Klauzula informacyjna

W dniu 25 maja 2018 r. weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektyw 95/46/WE określane, jako RODO. W związku z tym pragniemy poinformować Państwa o przetwarzaniu Państwa danych oraz zasadach, na jakich będzie się to odbywało.

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Stowarzyszenie Przyjaciół Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Grajewie, 19-200 Grajewo, ul. Mickiewicza 3.

2. Każde przetwarzanie danych będzie oparte na właściwej zgodnej z obowiązującymi przepisami oraz podstawie prawnej:
- na podstawie udzielonej zgody,
- na podstawie zawartej umowy,
- na podstawie prawnych zobowiązań.

3. W zależności od rodzaju relacji, zakres gromadzonych i analizowanych danych może być różny. Stowarzyszenie Przyjaciół LO im. M. Kopernika przetwarza m.in.:
- dane osobiste np. imię, nazwisko, dane teleadresowe, adres e-mail,
- dane dotyczące wsparcia finansowego, np. wpłaty darowizn,
- dane dotyczące preferowanej formy komunikacji oraz historii korespondencji,
- dane dotyczące udziału w działalności statutowej Stowarzyszenia.

4. Stowarzyszenie Przyjaciół LO im. M. Kopernika przetwarza dane osobowe w ściśle określonych celach:
- wysyłania informacji o prowadzonych przez nas działaniach,
- realizowaniu umów i zleceń,
- realizacji działalności statutowej,
- dopasowania preferowanego sposobu komunikacji,
- uzyskania finansowego wsparcia naszych działań,
- realizacji naszych prawnych zobowiązań.

5. Stowarzyszenie Przyjaciół LO im. M. Kopernika ma prawo udostępniać dane osobowe podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom ścigania) oraz stosownych umów z naszymi współorganizatorami danych wydarzeń.

6. Dane osobowe przetwarzane są z uwzględnieniem następujących zasad: przejrzystości, prawidłowości, rzetelności, integralności, poufności, rozliczalności.

7. Stowarzyszenie Przyjaciół LO im. M. Kopernika zastrzega sobie prawo do przetwarzania danych po cofnięciu zgody na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem, a także w celach archiwalnych i statystycznych.

8. Mają Państwo prawo do:
- dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowaniu, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
- wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej cofnięcia. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody,
- przenoszenia danych,
- wniesienia skargi do GIODO.

9. Usunięcie danych osobowych może nastąpić na skutek cofnięcia zgody, w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania.

10. Dane osobowe przetwarzamy w czasie obowiązujących przepisów.

11. We wszystkich sprawach, z tym związanych z danymi osobowymi, możecie się Państwo z nami skontaktować telefonicznie, listowo, za pomocą poczty elektronicznej lub osobiście.