V Zjazd Absolwentów

zarejestrowali się

1963 Cz. Waszkiewicz
 T. Piotrowski
 J. Zieliński
1964 J. Szcześniak Malewska
1966 I. Czerwionka Zarzecka
1967 K.J. Bieniewski
1972 K. Borawski
A. Bukowski
S.J. Ginel
1973 U.J. Hendricson Kamińska
J. Kołodziejczyk Abramowska
1974 T. Modzelewska Kondracka
  U. Keżel Zyskowska
1975 G.A. Michalak Abramowska
1978 I. Krupińska Kazimierska
U.M. Zaleska Mazur
B. Piekarska Łubowicz
K. Piekarski
M. Ostalska
  G. Paluszkiewicz Cimochowska
1980 B. Gabiec Tęcza
1981 J. Szerwinska Samelko
1982 E. Odolecka
E. Żabińska Stajniak
E.M. Rydzewska Misiejuk
  E. Sawicka Romanowska
1983 A. Dryżba
  A. Kłos Bołonkowska
1984 B.J. Cichocki
J.J. Budzińska Tęcza
J. Schneider  
1986  Z. Finfando
1987 R. Milewski  
1988 A.K. Doliwa Ziemkiewicz
1992 R. Korczyńska Sztramko
1994 S. Mounir Mołczanowska
1995 T. Dudziński  
  A. Mazurek Dudzińska
1996 P. Grabowski