Zgłoszeni na V Zjazd Absolwentów

!!! UWAGA !!!
Dla tych, którzy się spóźnili lub dopiero dowiedzieli o Zjeździe
przedłużamy możliwość zgłoszeń do końca września

Jeżeli ktoś nie znajdzie się na liście
w ciągu 2 dni od przesłania zgłoszenia prosimy o kontakt:

Na liście poniżej zamieszczeni są tylko absolwenci bez osób towarzyszących itd.

zarejestrowali się:

1957 W. Chiliński
  D. Jawołowska  
  B. Łepkowska-Aleksandrowicz  
1961 M. Bagiński  
1963 Cz. Waszkiewicz
T. Piotrowski
J. Zieliński
  E. Sierakowski  
  K.Z. Dąbrowska Nowikow
  R. Abramowicz Dębińska
  M.K. Chudek Aleksiejew
  E. Sroczyńska  
1964 J. Szcześniak Malewska
  L. Narkiewicz  
  Z. Czajko  
  A.M. Kapla  
1965 W. Wiśniewski  
  S. Kowalewski  
  J. Mocarski  
I. Chmielewska Szaniawska
  E. Mioduszewska Kalinowska
  A. Osada  
  S. Mieńkowski  
  A. Czajkowski  
  J. Chylińska Huszcza
  W. Michalak  
  H. Turowska Dębińska
  K. Zabiegliński  
1966 E. Wiśniewska Majewska
  A. Surowska Łojewska
1967 K.J. Bieniewski
  J.A. Sarnacki  
1968 A.J. Płoszajska Starużyk
  G.Z. Ginel  
  W. Drozdowska Gołdowska
  B. Moczulewska  
  E. Gutowska  
  A. Szulc-Budukiewicz  
  Z. Borawski
  E. Omiljan Budna
  H. Brzezińska  
     
1969 M. Ciecierski  
  T. Tyszkiewicz  
1971 J. Moczulewski  
  J. Żubrycki  
  H.K. Lewoń  
  R. Ogrodnik Bukowska
  S. Markowski  
  L. Sobczyk Polkowska
  F. Polkowski  
  H. Dobrzycka  
1972 K. Borawski
A. Bukowski
S.J. Ginel
  D. Zanisenko-Pacyno Brzeska
  M. Sokołowska-Zwoleń  
  A. Kolendowicz Siłakowska
  J. Ziarko Wieczorkowska
  F.Z. Ziarko  
  R. Jędryszek  
  B. Rogowska Dobrzycka
B. Sulewska Danowska
  Z.M. Sakowska-Wójcik  
  G.M. Czerepkow Miller
  E. Biedrycki  
  S. Fidura  
  Z. Cimochowski  
  I. Zaborowska-Kłoczko  
  K. Janucik Szmyglewska
  G. Solińska Błaździewicz
  A.B. Dworzańska Zyskowska
  E. Syta Żabińska
  Z. Wierzbicka Sierzputowska
1973 U.J. Hendricson Kamińska
J. Kołodziejczyk Abramowska
  E. Łubian Frączkowska
  B. Kuczyńska Gołdowska
  B.E. Moczulewska Dmowska
  A. Orłowski  
  H. Zalewska Bieńkowska
  J.J. Górski  
R. Sztachelski
  K. Kucharska Gwiazdowska
  W.I. Lendo  
  A. Bardłowski  
1974 T. Modzelewska Kondracka
  U. Keżel Zyskowska
  Z. Kuczyc  
  J. Pogońska Grodzicka
A. Malinowska Dawidowska
  J. Pogońska Grodzicka
  B. Grygo Malewska
1975 G.A. Michalak Orzechowska
  M.J. Poboża Ginel
  E. Szypowska Kuczyc
  B. Zakrzewska Stypułkowska
  H. Rydzewska Wierciszewska
  L.M. Żabiński  
M. Jaczyński
  W. Rogowski  
  J. Jaśkowski  
  Z. Arasimowicz  
  J. Jakubowska Niedźwiecka
  A. Brzostowska Maciorowska
  T. Zaborowski  
  S. Lewoń  
  J. Trzonkowski  
  J. Kozikowska Zaborowska
  W. Tauber Bacztub
1976 A.J. Merski  
A. Pilipiuk
  M. Sokół Rynkiewicz
  G.J. Krysztofik Sydry
  B.W. Chorosz  
  M. Cimochowska Grabowska
C. Górska Klimaszewska
  J. Truszkowska Makuszewska
  J. Mścichowska Sulewska
  B.K. Czaplicka Zalewska
  K. Dekson  
  B. Bagińska Mioduszewska
  G. Rutkowska  Sulewska
  J. Rutkowski  
  I. Parypa  
  A. Konert Rzadkowska
A. Mikucki
I. Niegowska Kroteń
  J. Jaczyński  
1977 M.E. Ginel
  B. Wojciechowska Zyskowska
  K.H. Żyła Chełmińska
  B.B. Lutarewicz Kuczyńska
K. Doroszkiewicz Iwan
  J. Sobótka Nowicka
  T. Ostaszewska  
1978 I. Krupińska Kazimierska
U.M. Zaleska Mazur
B. Piekarska Łubowicz
K. Piekarski
M. Ostalska
  G. Paluszkiewicz Cimochowska
  E.A. Ligocka Modzelewska
  D. Jóźwicka Kamińska
  A. Łopatowska Rusak
  M. Zaborowska Chojnowska
  H.E. Wałęga Bronowska
  G. Jarosińska  
  E. Jaworska Karwowska
  C. Gajko Zawistowska
  B. Tarasiewicz Bukowska
1979 W. Kuczyc Arciszewska
  H. Kwiatkowska Rudzka
G. Sosnowska
  E. Malinowska Szczepańska
  M. Cieciuch  
  A.V. Tecław-Milewska  
  B. Dobrowolska Kiersznowska
  D. Rogacewicz Malachowska
  B. Kotłowska Jaczyńska
  C. Tyszko Mierkowska
  B. Godlewska  
  J.S. Bagiński  
  W. Mejzner  
  S. Cymek  
  U. Kowalczuk Złotkowska
  D. Dobromilska Falkowska
1980 B. Gabiec Tęcza
  A. Leończyk Luto
  K. Borawski  
  M.J. Majewska Golubiewska
  I. Szymanowska Glinko
  A. Perkowski  
  A. Miłtakis Wierciszewska
  M.J. Ciborowska Wysocka
  I.R. Purwin  
  G.U. Amielan Schneider
  D. Połomska Lenczewska
  E. Pawłowska Stypułkowska
  A. Mikucka Kownacka
  A. Liszewska Zaiwstowska
  E. Stypułkowska Trzaska
  Z. Rutkowska Filipkowska
  U. Michalska Skórska
  H. Bażydło  
1981 J. Szerwińska Samełko
  W. Czubajko  
  K. Waszkiewicz  
  H. Baranowska Popow
1982 E. Odolecka
E. Żabińska Stajniak
E.M. Rydzewska Misiejuk
  E. Sawicka Romanowska
  M. Rydzewska Luto
  A.K. Wądołkowska Kalinowska
  I. Macewicz Dzienis
W. Godlewski
  A.P. Gusiew  
  D. Turek Chylińska
  J. Ćwik  
  G. Gałka Grzymkowska
  G. Zyśk Szmyglewska
  J.A. Jeglińska  
1983 A. Dryżba
  A. Kłos Bołonkowska
  E.K. Kozikowska Filipowicz
  B.M. Wojciechowska Ławrukajtis
  M.M. Rogowska Kowalska
  I. Chojnowski  
  E.M. Borzymowski  
  M. Kłos  
  M.K. Merska Płocicka
  J. Merski  
  M. Koniecko Nowicka
  W. Popowski  
  B. Godlewska  
  U. Karwowska  
1984 B.J. Cichocki
J.J. Budzińska Tęcza
J. Schneider  
  J.A. Rogowski  
  B. Czubajko Brzostowska
  E. Organek Dąbrowska
  E. Talarek Turowska
  I. Szymczak Wurm
  D. Poniatowska  
  D. Wszeborowska Malinowska
  D. Dąbrowska Gąsiewska
  J. Rydzewski  
  M. Kułakowski  
  E. Kułakowska Poszyler
  T. Manturo Śliczner
  A. Krzeczkowska Zyskowska
  A. Gryczkowska Żochowska
  D.M. Kornalska Ćwik
  B. Sokołowski  
  T. Niegowski  
  B. Mordasiewicz  
  B. Górska Junak
1985 G. Dąbrowski  
  B. Aleksandrowicz Gładkowska
  J. Waniewska Hałas
  E. Dulkowska-Milcarz  
  E. Gusiew Woronowicz
  E. Bańkowska Zalewska
  R. Hozakowska Popławska
1986 Z. Finfando
  D. Mystkowska Sulewska
  M. Pakuszewska  
  M. Szymanowski  
  V. Skrodzka  
  A. Buszko  
  J. Olszewski  
  V. Curyło Moszczyńska
  J. Wysocka-Żemajtys  
  J. Gwiazdowska Mioduszewska
  M. Boć Wiśniewska
  J. Daszuta Lenczewska
  A.D. Duda  
  B. Cybula  
  D. Cybula  
1987 R. Milewski  
  M. Abramczyk  
  B.K. Kaczmarek Kapcia
  M. Wojciechowski  
  M.I. Serafin-Kozłowska Wojsław
  M. Zolnik Górnicka
W. Niesiobędzki
  J. Napora  
  B. Harasimowicz  
  A. Polakowski  
  A.M. Świderska Szymańska
  E. Szarnecka Jastrzębska
  D. Latarowski  
  S. Rykowski  
  A. Citkowska  
  A. Maleszewska Wierzbicka
  A.W. Mołczanowski  
  B. Radacka  
1988 A.K. Doliwa Ziemkiewicz
  D.L. Wojciechowska Chmielewska
  A. Dąbrowska Narbuntowicz
  A. Mikielska  
  B. Lachowicz Wiśniewska
  M. Mikulska  
1989 M. Kazberuk Dąbkowska
  M. Koniecko  
1990 J. Niesiobędzka Jabłońska
  I. Kochanowska Łapińska
  A. Skrodzki  
  A. Datta-Skrodzka  
  J. Kosielska Wiśniewska
  K. Gawkowska Babik
  G. Michalska Szymanowska
  G. Moryc Kapusta
  B. Paszkiewicz Sokołowska
  D. Domańska Czajko
  M. Kucharska Woronowicz
  K. Wencek  
1991 M.J. Jagielska Sitek
  M. Wajs-Kacprowska  
  A. Brzostowska Piliszewska
1993 R. Dudziński  
  P. Drozd  
1994 S. Mounir Mołczanowska
  B.W. Ruchlewicz  
  D. Neff Downar
  E. Kaczmarek Ciszewska
  P. Januszczyk  
  M. Drozd Nankiewicz
  M. Pietrewicz Cichocka
  B. Romotowska Walendzik
  K.M. Prystypiuk Kruszyńska
  M. Brajczewska-Ginel  
  R. Korczyńska Sztramko
1995 A. Mazurek Dudzińska
A. Poniatowska Pieńczykowska
1996 P. Grabowski  
T. Dudziński
  M. Żurawska Downar
  K. Modzelewski  
  K. Wójcik Borawska
  K. Ołdakowska-Kaczyńska  
  S.A. Szoda  
1997 A. Skiepko Dąbrowska
  R.Z. Ruchlewicz  
1998  M. Rohloff
Łubian
 I. Piwowarska
2000 A. Reuter Łubian
  J. Turowski  
2001 P.M. Kowalski
M. Dąbrowski
  S. Święciński  
M. Kowalski
A. Klimaszewska Sieczkowska
M. Pietuszko-Klimaszewska
  P. Górski  
  M.K. Górska Sokołowska
  P. Stajniak  
2004 E. Zambrzycka  
     
2005 A. Głowczyński  
2009 M. Młynarska
Dudzińska