Aleksander Babik

(1914-2001)

rolnik, żołnierz 9 psk i członek AK, działacz KBŻ 9 PSK i 9 PSK AK

Urodził się 20 lutego 1914 r. w Mieruciach jako syn Aleksandra i Pauliny z domu Rożenek. Ukończył 7-klasową Szkołę Powszechną w Grajewie. Następnie wraz z rodzicami pracował na gospodarstwie rolnym. W 1936 r. powołany został do odbycia zasadniczej słuzby wojskowej w 9 pułku strzelców konnych w Grajewie. W trakcie służby ukończył szkołę podoficerską i uzyskał stopień kaprala.

W sierpniu 1939 r. został zmobilizowany do macierzystego 9 psk, z którym przeszedł cały szlak bojowy kampanii wrześniwoej 1939 r. Był dwukrotnie ranny. Po zakończeniu działań bojowych w bitwie pod Kockiem dostał się do niewoli niemieckiej, z której uciekł w rejonie Dęblina. Powrócił do domu. W 1943 r. wstąpił w szeregii AK. Pracował w kwatermistrzostwie dostarczając żywność i broń oddziałom partyzanckim.
Po wojnie, aż do przejścia na emeryturę, prowadził gospodarstwo rolne. Od początku powstania Klubu Byłych Żołnierzy 9 PSK i 9 PSK AK aktywnie włączył się w jego działalność. Pełnił m.in. funkcję zastępcy członka Zarządu i występował w poczcie sztandarowym.
Zmarł dnia 3 lipca 2001 r. Pochowany został na cmentarzu w Grajewie.
Za swoją działalność został odznaczony: Medalem za udział w Wojnie Obronnej 1939 r., Krzyżem za 1939 r., Odznaką Weterana Walk o Niepodległość, Honorową Odznaką 9 PSK.