Kajetan Barszczewski

(1918-1998)

uczestnik bitwy 9 psk AK na Osowych Grzędach w 1944 r.

Ur. się 17 listopada 1918 r. we wsi Kuligi, jako syn Aleksandra i Marianny zd. Zimińska. Tam też ukończył 7-klasową Szkołę Powszechną. Pomagał ojcu w prowadzeniu gospodarstwa rolnego (matka zmarła w 1920 r.) oraz zajmował się rybołówstwem i rolnictwem.

W 1939 r. został powołany do odbycia zasadniczej służby wojskowej w 25 pułku ułanów w Łukowie, wraz z którym wziął udział w kampanii wrześniowej. Po zakończeniu działań wojennych powrócił w rodzinne strony. W 1940 r. wstąpił w szeregi miejscowej konspiracji i przyjął ps. „Żak”. W 1941 r. został zdekonspirowany i musiał się ukrywać. Rodzina została wywieziona na Syberię. Po zmianie okupanta nadal działał w konspiracji, w V 1942 r. został d-cą patrolu dywersyjno-bojowego na Rejon Rajgród. W XI 1942 r. został awansowany do stopnia kaprala, zaś w VIII 1943 r. do stopnia plutonowego.
Wziął udział w koncentracji 9 psk AK na bagnach i ostatniej bitwie pułku na Osowych Grzędach 8/9 IX 1944 r. Po bitwie przebił się wraz z częścią pozostałymi przez linię frontu i został wcielony do 6 Zapasowego Batalionu Piechoty. 14 grudnia 1944 r. został aresztowany przez NKWD i osadzony w białostockim więzieniu. 17 I 1945 r. został wywieziony na Syberię do łagru w Razaniu, gdzie pracował w kopalni węgla. Do Polski powrócił we IX 1945 r. i zajął się prowadzeniem rodzinnego gospodarstwa rolnego. 27 sierpnia 9154 r. został aresztowany przez UB, a następnie skazany na 10 lat więzienia za przynależność do AK. W więzieniu przebywał przez w sumie przez 3 lata i 2 miesiące, podczas których pracował w kopalni węgla i kamieniołomach w Strzelcach Opolskich. Po wyjściu z więzienia nadal prowadził gospodarstwo rolne. W III 1994 r. został zrehabilitowany.
Był członkiem Światowego Związku Żołnierzy AK i Klubu byłych Żołnierzy 9 PSK i 9 PSK AK. Od 1946 r. był żonaty z Janiną Czyżewską, z która miał 5 dzieci. Zmarł 21 czerwca 1998 r.
Za swą działalność wojskowo-niepodległościową został odznaczony: Orderem Virtuti Militari 5-kl., Krzyżem Walecznych, Brązowym Krzyżem Zasługi z Mieczami, Krzyżem Armii Krajowej, Medalem za Wojnę Obronną 1939 r.