Antonina Bogusławska

(1911-1995)

nauczycielka SP nr 2 w Grajewie

Urodziła się 18.08.1911 roku w miejscowości Słonim w ZSRR. Córka Antoniego i Franciszki Pasikowskich.
Pracowała w zawodzie nauczycielskim od 1932 roku do 31 sierpnia 1969 r.
W okresie okupacji prowadziła tajne nauczanie we wsi Raczki i Wronowo. Po wyzwoleniu organizowała szkołę podstawową we wsi Milewo-Gałązki, a także prowadziła tam kursy dla dorosłych. Od roku 1947 do czasu przejścia na emeryturę w 1965 roku pracowała w Grajewie.
Była społecznym instruktorem śpiewu. Prowadziła szereg chórów, z którymi osiągała znaczące sukcesy na poziomie powiatu i województwa.
- chór szkolny w Szkole Podstawowej nr 2 w Grajewie. Kierowany przez nią zespół chóralny i instrumentalny reprezentował bardzo wysoki poziom artystyczny. W 1952 r. wygrał rywalizację w skali województwa i brał udział w eliminacjach chórów szkolnych w Warszawie w 1952 roku.
- chór szkolony LO, w 1952 r. zajął II m. w skali województwa,
- chór Remontowo Konserwacyjnej Spółdzielni Pracy,
- zespół chóralny MO, również brał udział w eliminacjach na szczeblu ogólnopolskim,
- chór nauczycielski ZNP.
Była aktywnym członkiem ZNP i Ligii Kobiet. Przewodniczyła Komisji ds. dzieci przy Miejskim Komitecie FJN. Była również członkiem Prezydium tego Komitetu. Należała do ZBOWiD-u.

(na podst. m.in. Wniosku o nadanie Medalu Komisji Edukacji Narodowej, datowanego 15.06.1974 r.)

Odznaczona m.in.: Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Srebrnym Krzyżem Zasługi, Medalem KEN, Złota Odznaką ZNP, Odznaką "Zasłużony Białostocczyźnie".