Salomon Szymon Aronowicz

(1850-1910)

lekarz w Grajewie w 1890 r.


Syn Teodora. Dyplom lekarza uzyskał w 1890 r. i rozpoczął praktykę w Grajewie. Pod koniec roku przeniósł się do Warszawy, gdzie prowadził wolną praktykę. Zmarł 21 XII 1910 r. Pochowany na cmentarzu żydowskim przy ul. Okopowej.

(m.in. P. Szarejko, Słownik lekarzy polskich XIX w., t. IV)