Anna Goliczewska

(1913-1994)

harcerka, członek AK

   Urodziła się 10 maja 1913 r. jako córka Antoniego. Swoją przygodę z harcerstwem rozpoczęła w maju 1927 r. wstępując do II Grajewskiej Drużyny Harcerek im. Królowej Jadwigi w Grajewie. 17 marca 1928 r. złożyła przyrzeczenie harcerskie.
   W okresie II RP aktywnie uczestniczyła w życiu harcerskim Grajewa. Pełniła m.in. funkcję drużynowej II DH im. Królowej Jadwigi (1933-1934), następnie III DH im. Emilii Plater (1934-1935), zaś w latach 1937-1939 była sekretarką hufca.

   Podczas II wojny światowej zaangażowała się w działalność konspiracyjną w ramach AK. Przyjęła pseudonim "Paproć" i pełniła funkcję łączniczki między oddziałami AG Grajewo - Szczuczyn. W okresie wojny pracowała w grajewskim szpitalu polowym.
   Po wyzwoleniu od II do X 1945 r. pełniła funkcję szefa Wojskowej Służby Kobiet na obwód Grajewo w ramach Armii Krajowej Obywatelskiej, a następnie organizacji Wolność i Niezawisłość. W związku z tą działalnością była pod obserwacją PUBP w Grajewie. Nie zaprzestała również działalności harcerskiej, co zaowocowało przyznaniem jej przez Komendę Chorągwi Białystok stopnia phm. w czerwcu 1948 r.
   Z zawodu była księgową.
   Za działalnośc konspiracyjną została odznaczona: Brązowym i Srebrnym Krzyżem Zasługi.