Jan Stefan Ballogh /Johan Balogh, Ballogk/

(1786-1878)

oficer wojsk polskich, leśnik, właściciel ziemski, wolnomularz

Urodził się 27.12.1786 roku w Brodach w Galicji jako syn Jana i Marii Ziemnin. W 1807 roku wstąpił do wojska. 13.10.1807 roku wymieniony jako szwoleżer 7 kompanii. Brał udział w operacjach wojennych w Hiszpanii m.in. w słynnej szarży pod Somosierrą.

Po przejściu pułku na arenę działań do Austrii otrzymuje awans oficerski. 22.05 1809 roku w bitwie pod Esling zostaje ciężko ranny i po 9-miesięcznym pobycie w szpitalu w Wiedniu wraca do kraju. W 1810 roku rozpoczyna pracę w lasach rządowych. Prawdopodobnie w 1818 roku otrzymuje posadę nadleśniczego leśnictwa Rajgród. Około 1824 roku przechodzi na analogiczne stanowisko do nowo utworzonego leśnictwa Augustów.
W 1835 r. uwolniony ze służby. W 1843 r. figuruje jako emerytowany nadleśniczy leśnictwa Augustów z pensją emerytalną 1500 zł/rok. W 1846 roku wymieniony jako b. nadleśny z pensją emerytalna 223 rb./rok. Po przejściu w stan spoczynku osiadł w swoim majątku Szaudyniszki w powiecie kalwaryjskim, gdzie „pracował wytrwale na rodzinnej glebie, zyskując sympatię i poważanie, dzięki wysokim przymiotom umysłu i charakteru. Pomagał uboższym członkom rodziny, wspierał biedną młodzież szkolną”. Wymieniony jako jeden z ziemian z powiatu kalwaryjskiego obecny 13.08.1860 roku na patriotycznym zjeździe obywateli w Rutkiszkich. Pod koniec życia zamieszkał u swojej córki Konstancji Gieysztor w Dywiszkach. Jan Ballogh zmarł 6.01.1878 roku.

Wykorzystane materiały:

  • Robert Bielecki, Szwoleżerowie Gwardii, Warszawa 1996,  (tu data urodzin 1791 wydaje się błędna, gdyż jako 14 –latek raczej nie mógł być przyjętym do wojska).
  • Stanisław  Małachowski – Łempicki, Wykaz polskich lóż wolnomularskich oraz ich członków w latach 1738- 1821. Uzupełnienia i aneksy opracował Ludwik Hass. Brak roku wyd. (tu informacja, że J.B. był członkiem loży wolnomularskiej Louise zum aufrichtigen  Heizen, a także data urodzin – ok.1786). 
  • Jarosław Szlaszyński, Recenzja pracy Stanisława Łańca „Północna Suwalszczyzna w powstaniu styczniowym”, Toruń 2002. „Rocznik Augustowsko-Suwalski”, 2003, t.3.
  • „Gazeta Warszawska” nr 24/1878 (nekrolog J.B. – tu data urodzin 1786).
  • „Dziennik Urzędowy Guberni Augustowskiej” nr 17/1846 (informacja o poborze emerytury przez J.B.).
  • „Kurier Warszawski” nr 151/1866, (Komisja Likwidacyjna w Królestwa Polskiego wymienia Konstancję Ballogh zamężna Gieysztor jako właścicielkę dóbr Szaudyniszki w powiecie kalwaryjskim, gmina Kibarty).
  • Obraz Administracji Lasów Rządowych w Królestwie Polskim [w:] "Sylwan" 1820 r., (tu: wymieniony jako nadleśniczy leśnictwa Rajgród).
  • Rocznik Korpusu Leśnego w Królestwie Polskim na rok 1828 [w:] „Sylwan” 1827 r., (tu wymieniony jako nadleśniczy leśnictwa Augustów).

oprac. Jarosław Marczak