Tadeusz Muras

(1925-1991)

nauczyciel, instruktor ZHP, założyciel i redaktor naczelny "Gazety Grajewskiej"

Tadeusz Muras urodził się w 1925 r. na Ziemi Łowickiej, tam też się wychował. W okresie okupacji prowadził czynną działalność konspiracyjną, jako łącznik AK. Prowadził również szkolenie grupy młodzieżowej. W czasie okupacji na tajnych kompletach ukończył szkołę średnią.

W 1952 r. ukończył studia magisterskie na wydziale filologii polskiej Uniwersytetu Łódzkiego. W czasie studiów zdobył pierwsze ostrogi pracy redakcyjnej, jako zastępca redaktora naczelnego czasopisma studenckiego "Po prostu". Pierwszą swoją pracę jako nauczyciel rozpoczął w LO w Radomsku, a następnie w Zdunach koło Łowicza.
W 1956 r. po założeniu rodziny, przyjechał na nasz teren i podjął pracę jako kierownik Szkoły Podstawowej w Rudzie, w której pracował przez 7 lat. Następnie przeszedł do pracy w SP nr 1 w Grajewie, skąd przeniósł się do Technikum Rolniczo-Łąkarskiego w Wojewodzinie, tam jako polonista pracował aż do chwili przejścia na emeryturę.
Lubił młodzież i jej poświęcał każdą swoją wolną chwilę. Organizował z nią wycieczki, obozy, uczył poznawać przyrodę, kochać Ziemię Ojczystą. Był działaczem PTTK. Brał czynny i aktywny udział w organizowaniu Sejmików Biebrzańskich, na których również wygłaszał referaty nt. turystyki i ochrony środowiska naturalnego. Prze wiele lat działał w ZHP, osiągając w nim stopień harcmistrza oraz funkcję komendanta hufca. Był również działaczem Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Grajewskiej, Związku Nauczycielstwa Polskiego i Solidarności.
W swoim życiu nie znał pustki. Pomimo przebycia ciężkiej choroby, zmobilizował zespół chętnych ludzi i od 1 kwietnia 1990 r. rozpoczął wydawanie "Gazety Grajewskiej", której był redaktorem naczelnym. W redakcji gazety pracował społecznie, poświęcał jej wszystek swój wolny czas, swoje zdrowie, a nawet własne pieniądze. Bo chciał sie z tej pracy wywiązać jak najlepiej. Pozostał oddany jej całym sercem, aż do swojej śmierci 19 czerwca 1991 r.
W każdym miejscu pracy dał się poznać jako wspaniały nauczyciel, wspaniały wychowawca, wspaniały kolega, wspaniały człowiek. Był człowiekiem bardzo pracowitym i bardzo dokładnym, a każdą podjętą pracę zawsze doprowadzał do należytego końca. Był człowiekiem rzetelnym, sprawiedliwym, tolerancyjnym i lubiącym prawdę.
Za swój rzetelny stosunek do każdego obowiązku zyskał sobie szacunek młodzieży, którą uczył i wychowywał, szacunek kolegów nauczycieli, z którymi pracował, szacunek całego społeczeństwa grajewskiego. Świadczy o tym wiele odznaczeń i wyróżnień, które otrzymał: Złoty Krzyż Zasługi, Medal Komisji Edukacji Narodowej, Krzyż za Zasługi dla ZHP, Honorowy Tytuł "Instruktor-Senior ZHP", Złota Odznaka ZNP, Złota i srebrna Honorowa Odznaka PTTK, Odznaka "25 lat w PTTK", Złota i srebrna Odznaka "Zasłużony Działacz Turystyki", Złota i srebrna Odznaka Centralnego Związku Spółdzielni Budownictwa Mieszkaniowego, Odznaka Honorowa "Zasłużony Białostocczyźnie", Odznaka "Za Zasługi dla Województwa Łomżyńskiego".

Źródło: "Gazeta Grajewska" Nr 1(43), 8-21 XI 1991 r.

+ Pan Muras przez pewien czas był instruktorem w modelarni znajdującej się w piwnicy bloku przy ul. W.Polskiego (obok sklepu "Bożenna"). Posiadał dużą wiedzę na temat tego hobby. Zaraził modelarstwem wielu młodych ludzi. (informacja D.Borys)