Maria Zaleska

(1905-1980)

nauczycielka grajewskiego LO, pierwsza powojenna dyrektorka LO w Grajewie


   Urodziła się 14 X 1905 r. w Grajewie, jako córka grajewskiego ślusarza Feliksa Mikołajewskiego. W 1926 roku ukończyła gimnazjum w Grajewie. Podczas nauki w gimnazjum była członkiem ZHP, w ramach którego była uczestniczką licznych kursów i obozów, brała również udział w I Ogólnopolskim Zlocie ZHP w Świdrze. W okresie XI 1923 – IX 1925 pełniła funkcję drużynowej I Grajewskiej Drużyny Harcerek im. M.Konopnickiej.

   W 1932 r. po skończonych studiach na Wydziale matematyczno-przyrodniczym Uniwersytetu Warszawskiego, powróciła do grajewskiego gimnazjum jako nauczycielka chemii i fizyki. W 1936 roku przeniosła się do gimnazjum im. Władysława Jagiełly w Łunińcu k/Pińska.
W okresie II wojny światowej prowadziła tajne nauczanie w Unieńcu. Podczas przymusowej ewakuacji z Łunińca w połowie 1944 r. uciekał z transportu i powróciła do Grajewa, gdzie również prowadziła tajne komplety.
   Po wyzwoleniu Grajewa w styczniu 1945 r. była główną organizatorką wznowienia działalności grajewskiego liceum. Została też jego dyrektorką, którą to funkcję pełniła w okresie 01.02.1945 - 31.08.1947.
   Przepracowała w zawodzie nauczycielskim 42 lata. Od 1945 r. była aktywną działaczką ZNP, w którym pełniła m.in. funkcję przewodniczącej Komisji Rewizyjnej. Był również prezesem Księgarni Związkowej.
Zmarła 28 lutego 1980 r.
   Odznaczona: honorową odznaką „Zasłużona Białostocczyźnie”, Złota Odznaką ZNP.