Kazimierz Stankiewicz

(1934-2009)

społecznik, pracownik ZPW, sekretarz ZRPŻG, wiceprezes TP 9 PSK

Urodził się 20 sierpnia 1934 roku jako drugi syn z piątki dzieci Aleksandra i Heleny z d. Kapusta. Rodzina do 1945 roku mieszkała w rodzinnym majątku Ruckomowszczyzna położonym w gminie Ostryna na terenie powiatu Szczuczyńskiego w województwie nowogródzkim na terenie obecnej Litwy. W roku 1945 cała rodzina zostaje zmuszona do opuszczenia rodzinnego gniazda i dociera do Polski, aby osiąść na stałe w Giżycku na terenie woj. olsztyńskiego.

Ojciec, żołnierz Legionów Polskich i uczestnik wojny polsko-bolszewickiej w 1920 roku wspierany przez żonę wychowuje dzieci w głębokim umiłowaniu do Ojczyzny oraz szacunku dla munduru Żołnierza Polskiego.
Kazimierz już jako uczeń spotyka się z represjami władzy ludowej, gdy jego starszy brat zostaje aresztowany i za przynależność do Armii Krajowej skazany na wieloletnie więzienie. Po ukończeniu średniej szkoły ekonomicznej 20 października 1954 roku zostaje powołany do odbycia obowiązkowej służby wojskowej w Ludowym Wojsku Polskim. Jako syn legionisty i brat skazanego za przynależność do AK zostaje skierowany do Żołnierskich Batalionów Górniczych, w których służy do 22 grudnia 1956 r. łącząc zasadniczą służbę wojskowa z przymusową pracą pod ziemią w kopalniach węgla kamiennego na Śląsku.
Mimo trudnych doświadczeń życiowych wyniesionych z okresu dzieciństwa i odbywania zasadniczej służby wojskowej pozostaje wierny miłości do Ojczyzny, a tęsknota do munduru polskiego żołnierza wypełnia całe jego dorosłe życie. Łączy pracę zawodową z działalnością społeczną w Lidze Obrony Kraju. W 1968 roku kończy kurs oficerów rezerwy i otrzymuje mianowanie na wymarzony stopień chorążego.
Od 1975 roku do przejścia w 1991 r. na emeryturę pracuje w Zakładach Płyt Wiórowych w Grajewie jako główny specjalista ds. pracowniczych. Równocześnie aktywnie działa jako członek Zarządu Krajowego Ligi Obrony Kraju i jako prezes kieruje pracą Koła Oficerów Rezerwy w Grajewie.
Z chwila powołania Klubu Byłych Żołnierzy 9 Pułku Strzelców Konnych im. gen. Kazimierza Pułaskiego i 9 Pułku Strzelców Konnych Armii Krajowej czynnie wspiera jego działalność.
Już jako emeryt cały swój wolny czas poświęca działalności na rzecz środowiska kombatanckiego. Jest inicjatorem powołania w Grajewie Koła Związku Represjonowanych Politycznie Żołnierzy Górników oraz Środowiskowej Rady Kombatantów i Osób Represjonowanych skupiającej wszystkie organizacje kombatanckie powiatu Grajewskiego.
Od 2000 roku pełnił funkcję wiceprezesa Towarzystwa Przyjaciół 9 PSK w Grajewie, na którym to stanowisku nie szczędził sił i czasu dla kultywowania i rozwijania tradycji patriotycznych w społeczności Ziemi Grajewskiej.
Kazimierz Stakiewicz zmarł po walce z chorobą 8 lutego 2009 r. Do końca swoich dni służył społeczności Ziemi Grajewskiej, a zawłaszcza środowisku kombatanckiemu.