Alfons Kamiński

(1912-1992)

nauczyciel j.łacińskiego i j.niemieckiego w LO w Grajewie


 Urodził się 23 września 1912 r. w Kalinówce. Po ukończeniu Uniwersytetu Wileńskiego w 1937 r. rozpoczął pracę jako nauczyciel łaciny, a później jako kierownik wydziału administracyjnego w Miejskim Przedsiębiorstwie Gospodarki Mieszkaniowej w Wilnie.
   W 1944 objął stanowisko dyrektora LO w Suchowoli. W latach 1949-1951 był dyrektorem LO w Szczuczynie, a w latach 1951-1957 zastępcą dyrektora LO w Grajewie, a następnie dyrektorem Korespondencyjnego LO w Grajewie. W okresie 12.02.1956 - 2.03.1957 był prezesem grajewskiego Oddziału ZNP.

   Po wielu latach pracy pedagogicznej przeszedł do pracy w NBP w Grajewie. W 1959 r. został powołany na stanowisko przewodniczącego Powiatowej Komisji Planowania Gospodarczego Prezydium PRN, a następnie na kierownika Powiatowego Inspektoratu Statystycznego.
   Od 1971 był na rencie inwalidzkiej, a od 1974 na emeryturze.
   Od 1949 r. był radnym: Powiatowej Rady Narodowej w Sokółce, później w Szczuczynie i Grajewie, od 1975 Wojewódzkiej Rady Narodowej. Od 1947 r. był członkiem Stronnictwa Demokratycznego, w latach 1964-1972 pełnił funkcję Przewodniczącego Powiatowego Komitetu SD w Grajewie.

   Odznaczony: Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi, Medalem XXX-lecia PRL, Odznaką "Zasłużony Białostocczyźnie", Odznaką "Zasłużony działacz FJN", Odznaką "Zasłużony działacz SD".