Jan Lorenc

(1893-1926)

nauczyciel j. polskiego i łaciny w grajewskim Gimnazjum w latach 1919-1926

   Urodził się 16 VI 1893 r. we wsi Targowiskach pow. Krosno woj. Lwowskie jako syn Józefa i Julii. Po ukończeniu gimnazjum Przemyślu wstąpił do seminarium duchownego, które po 3 latach musiał opuścić ze względu na słabe zdrowie.
   Pracował jako nauczyciel w ochronce Braci Albertynów w Przemyślu, następnie w szkole powszechnej w Grajewie i tutejszym gimnazjum jako nauczyciel historii, języka polskiego, niemieckiego i łaciny. Pracując w gimnazjum był opiekunem I Drużyny Harcerzy oraz organizatorem teatru szkolnego. Udzielał się również w Stow. Młodzieży Katolickiej. Chorował na gruźlicę, zmarł 15 III 1926 r., pochowany na cmentarzu w Grajewie.

   Pod względem Religijnym był pilnym katolikiem, dającym czynny przykład głębokiej swej wiary. Wydatnie pracował w stowarzyszeniach szkolnych i miejskich, głównie w Stowarzyszeniu Młodzieży Katolickiej. Zjednał sobie serca młodzieży, kolegów i rodziców. W pogrzebie wzięło udział całe miasto. Trumna, następnie mogiła tonęła wśród wieńców i kwiatów. Nad grobem przemówił p. wizytator Wajdowicz, a w imieniu młodzieży uczeń kl. VIII St. Piekarowicz, który do łez rozczulił wszystkich obecnych.