Stanisław Piotr Chrostowski

(1919-2002)

członek AK, uczestnik bitwy 9 psk AK na Grzędach w 1944 r.


   Ur. 13 listopada 1919 r. we wsi Mikuty gm. Radziłów jako syn Piotra i Katarzyny zd. Chrzanowska. Ukończył 7-klasową Szkołę Powszechną w Słuczu. W latach 1934-1939 uczęszczał do gimnazjum i liceum w Sejnach. W okresie okupacji sowieckiej zadał w 1940 r. eksternistycznie maturę w Grajewie w tzw. „dziesięciolatce”.
   Po uzyskaniu matury rozpoczął pracę jako nauczyciel w Szkole Podstawowej w Wąsoszu. W okresie okupacji niemieckiej w latach 1941-1944 pomagał ojcu w prowadzeniu gospodarstwa w rodzinnej wsi. Od XI 1941 r. zaangażował się w działalność konspiracyjną, wstąpił do AK i przyjął ps. ”Ostoja”. Pełnił funkcję łącznika. Ukończył konspiracyjną Szkołę Podchorążych i został dowódcą plutonu w Słuczu rejon Radziłów. W związku z mobilizacją 9 psk AK został zmobilizowany do oddziału. Wziął udział w ostatniej bitwie pułku z Niemcami 8/9 IX 1944 r. na Osowych Grzędach. Po bitwie przebił się z częścią pułku przez linię frontu na sowiecką stronę. Został wcielony do LWP, ale w październiku 1944 r. uciekł z obozu w Dojlidach i do II 1945 r. ukrywał się w okolicach Kulesz Kościelnych.
   Następnie rozpoczął pracę jako kierownik Szkoły Podstawowej Grodzkich Wielkich (1945-1952) i Białej Piskiej (1952/53). Za przynależność do AK został usunięty z funkcji kierownika i pozbawiony prawa pracy jako nauczyciel, więc podjął pracę w mleczarni w Białej Piskiej. Już po roku w 1954 został zrehabilitowany i przywrócony do zawodu. W latach 1954-1958 pełnił obowiązki kierownika Domu Dziecka w Pasyniu, zaś w latach 1958-1980 dyrektora szkoły w Morągu.
   W 1980 r. przeszedł na emeryturę i osiadł w Malborku. Był członkiem Światowego Związku Żołnierzy AK i Klubu Byłych Żołnierzy 9 PSK i 9 PSK AK. Zmarł 9 maja 2002 r.

Odznaczony: Krzyżem Walecznych, Srebrnym Krzyżem Zasługi z mieczami, Krzyżem AK, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Srebrnym i Złotym Krzyżem Zasługi, Medalem Wojska.