Józef Romatowski

(1916-1985)

obrońca Westerplatte we IX 1939 r.


   Urodzony 29 lipca 1916 r. w Grajewie, powiat Szczuczyn w Białostockiem. Syn rolnika Stanisława i Kornelii ze Stryjków. Miał dwóch braci i trzy siostry. Uczęszczał do szkoły powszechnej w Grajewie. W latach 1938-1939 odbywał czynną służbę wojskową w 86. Pułku Piechoty Legionów w Mołodecznie, skąd na Westerplatte przybył 13 sierpnia 1939 r.
   Podczas walki bronił koszar. Był ranny. W swój wojenny życiorys wpisał nazwy zgrupowań jenieckich takich jak: Stalag I A, Rastenburg; Schleswig-Holstein. Po oswobodzeniu w okolicach Lubeki przebywał w zgrupowaniu ozdrowieńców. Późno, bo dopiero wiosną 1946 r. zdecydował o swoim dalszym losie. Dotarł do dworca kolejowego w Lubece i udał się w powrotną drogę do kraju. W rodzinnej wsi Grajewo ożenił się i zaczął gospodarzyć na własnym kawałku ziemi. W 1964 r. wstąpił do Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego. W 1970 r. uległ poważnemu wypadkowi drogowemu. W szpitalu przeleżał rok czasu. Usunięto mu dwa żebra i połowę płuca. Poskładano połamane w pięciu miejscach ręce i nogi. Wyszedł z ciężkim kalectwem z jedną krótszą nogą i o kulach.
   Zmarł w wielkiej biedzie 9 kwietnia 1985 r.
   Wdowa nie żyje. Dwoje dzieci ukończyły szkoły zawodowe i pozakładały własne rodziny.

Odznaczenia: pośmiertnie - Srebrny Krzyż Orderu VM (1990)

Powyższy biogram pochodzi ze strony internetowej: www.westerplatte.pl