Władysław Wajdowicz

(1884-1973)

dyrektor Gimnazjum im. M.Kopernika w Grajewie w latach 1920-1927


   W latach 1910-1919 był nauczycielem w gimnazjum polskim w Cieszynie. Od 1.09.1919 r. nauczycielem przyrodoznawstwa w Gimnazjum im. Staszica w Warszawie. 17.07.1920 r. dostał nominację na dyrektora Gimnazjum w Grajewie, która to funkcję pełnił w okresie 1.10.1920-2.09.1927.
   Od lutego 1924 pełnił równocześnie funkcję wizytatora. We wrześniu 1927 r. otrzymał nominację na wizytatora Okręgu Szkolnego Grajewskiego.

   Był również wizytatorem szkół średnich okręgu krakowskiego. W okresie okupacji prowadził tajne nauczanie. Po wojnie pracował w szkołach w Krakowie i Technikum Hutniczym w Nowej Hucie.
   Miał żonę, córkę i syna. Zmarł 3 maja 1973 r. Pochowany 9 V 1973 r. na cmentarzu Rakowickim w Krakowie.

   „Z prawdziwym żalem przedstawiciele różnych stanów żegnali p. Wajdowicza, bowiem człowiek ten w 1920 roku po inwazji bolszewickiej obejmując to stanowisko zmuszony był pokonywać przeogromne trudności w urządzeniu zakładu i w całokształcie prowadzenia onego. Gdyż w ówczesnej dobie i rząd i samorządy i społeczeństwo było i finansowo i życiowo wyczerpane. Pan Wajdowicz zaś jako dyrektor był wówczas nie tylko szablonowym wykonawcą włożonych nań obowiązków, ale całą pełnią swej inteligencji - duszę swoją - kładł w swą pracę - organizując, ugruntowując i rozwijając tę uczelnię; - a jako niezrównany pedagog, był jednocześnie ojcem uczącej się dziatwy. Honor i powagę powierzonej sobie szkoły wyżej cenił, jak własną osobę, a pracę uczciwą więcej, jak własne zdrowie. Widziała i odczuła to młodzież i za to go szczerze kochała, widzieli to rodzice. Widziało społeczeństwo i za to go wysoce ceniono.”