Józef Blaszko

(1858-????)

gajowy leśnictwa Rajgród/Grajewo w XIX i XX w.


   Urodził się10.04.1858 roku we wsi Białogrądy. W roku 1886 roku przyjęty został na stanowisko gajowego Rajgrodzkoj Lesnoj Daczi. Obowiązki te spełniał do czasu wybuchu Wojny Światowej. Po zajęciu ziem polskich przez Niemców, został wysłany do obozu koncentracyjnego w Alzacji. Po 2-letnim pobycie, w 1916 roku, zostaje zwolniony z prawem powrotu na dawne stanowisko.
   Za sumienne i gorliwe spełnianie obowiązków służbowych był nagradzony przez byłe władze rosyjskie: w roku 1899 listem pochwalnym, w 1901 i 1905 nagrodami pieniężnymi; a w 1918 nagrodą pieniężną przyznaną przez władze niemieckie.
   W związku z reorganizacja lasów rządowych w 1919 /?/ roku wszedł w skład obsady leśnej Nadleśnictwa Grajewo. Znany był z bezkompromisowości w walce z kłusownikami i defraudantami leśnymi. Jak napisano o nim w 1929 roku w Echach Leśnych „Sędziwy i zasłużony pracownik leśny, w czasie swojego urzędowania nabawił się uciążliwej choroby i obecnie pomimo częstych bolesnych ataków choroby w dalszym ciągu pełni swe obowiązki służbowe, będąc wielokrotnie wskazywanym przez władze przełożone, jako wzór gajowego”.
   Józef Blaszko żył jeszcze w 1929 roku.

Komentarze   

0 #1 Krzysztof 2019-05-15 21:18
"Życie Leśnika" ze stycznia 1931r ,informuje że Józef Blaszko został przeniesiony w stan spoczynku
Cytować