Wacław Juliusz Bogucki

(1849-????)

rejent


   Wacław Juliusz Bogucki, urodzony w 1849 roku we wsi Rostki – Piotrowice w ziemi łomżyńskiej. Po ukończeniu gimnazjum w Łomży, wstąpił w 1867 roku do Szkoły Głównej Warszawskiej na Wydział Prawa i Administracji. Po ukończeniu studiów pracował w Łomży na różnych stanowiskach w miejscowym sądownictwie. Ostatecznie osiadł w Szczuczynie, gdzie przez wiele lat był rejentem. Pisywał artykuły do prasy łomżyńskiej. Jest autorem obszernego artykułu „Powiat szczuczyński” zamieszczonego w „Dodatku Miesięcznym do Przeglądu Tygodniowego” z 1892 roku. Wacław Bogucki żył jeszcze w 1903 roku.

Komentarze   

0 #1 Krzysztof 2019-05-15 21:41
Informacja o śmierci w czasopiśmie "Słowo" Nr.211 z 12.05.1910r. Treść-"Bogucki Wacław,rejent przy sądzie pokoju,powiatu
łomżyńskiego.I. 60. w Łomży.
Cytować