Wacław Juliusz Bogucki

(1849-????)

rejent


   Wacław Juliusz Bogucki, urodzony w 1849 roku we wsi Rostki – Piotrowice w ziemi łomżyńskiej. Po ukończeniu gimnazjum w Łomży, wstąpił w 1867 roku do Szkoły Głównej Warszawskiej na Wydział Prawa i Administracji. Po ukończeniu studiów pracował w Łomży na różnych stanowiskach w miejscowym sądownictwie. Ostatecznie osiadł w Szczuczynie, gdzie przez wiele lat był rejentem. Pisywał artykuły do prasy łomżyńskiej. Jest autorem obszernego artykułu „Powiat szczuczyński” zamieszczonego w „Dodatku Miesięcznym do Przeglądu Tygodniowego” z 1892 roku. Wacław Bogucki żył jeszcze w 1903 roku.