Stefan Głowacz

(1893-1968)

nadleśniczy leśnictwa Grajewo w latach 1930-1939


   Urodził się 19.05.1893 roku w miejscowości Łokacze w dzisiejszej Ukrainie. W 1913 roku ukończył w Warszawie szkołę średnią im. M. Rychłowskiego. W następnym roku został wcielony do armii carskiej i do października 1917 roku brał udział w I wojnie światowej. W czerwcu 1918 roku rozpoczął studia na Wydział Leśny SGGW, który ukończył w 1923 roku.
   Pracę zawodową rozpoczął jako praktykant, a następnie leśniczy w nadleśnictwie Zambrów. W 1930 roku wymieniony jako adiunkt leśniczy p.o. nadleśniczego w leśnictwie Nowogród.

   W czerwcu tego roku przeniesiony do nadleśnictwa Grajewo na stanowisko nadleśniczego. Zastępując na tym stanowisku Stefana Skibniewskiego. W 1933 roku współinicjuje wystawienie krzyża na uroczysku Toki, upamiętniającego stacjonowanie i potyczkę powstańczej Micewicza w 1863 roku. Na stanowisku nadleśniczego leśnictwa Grajewo jest do 1939 roku.
   Po wkroczeniu wojsk rosyjskich na tereny augustowszczyzny wyjeżdża do Warszawy. W czasie okupacji jest początkowo leśniczym w Pilawie, a następnie w latach 1942-44 w nadleśnictwie lasów Jabłonna – Nieporęt. Bierze udział w Powstaniu Warszawskim, w którym traci syna. Po ucieczce z obozu niemieckiego, w którym znalazł się po upadku powstania zgłasza się do nadleśnictwa Skierniewice, gdzie pełnił obowiązki adiunkta. Żywo i ofiarnie zajmuje się rodzinami wysiedlonymi z Warszawy i przebywającymi w tym czasie na terenie podległych mu lasów. Działa jednocześnie w konspiracji.
   Od lutego 1945 roku rozpoczyna pracę jako inspektor obwodowy w DLP w Siedlcach. Następnie przechodzi do pracy w oddziale leśnictwa Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Warszawie na stanowisku starszego inspektora, gdzie pracuje do 1961 roku tj. do przejścia na emeryturę. W uznaniu zasług za całokształt pracy otrzymuje m.in. medal X- lecia PRL i Złoty Krzyż Zasługi.
   Stefan Głowacz zmarł 20.04.1968 roku.

Wykorzystane materiały:
- „Białostocki Dziennik Wojewódzki” nr 12/1930.
- „Echa Leśne” nr 25/1935 /inf. o pobraniu ziemi z uroczyska Toki na kopiec Piłsudskiego na Sowińcu./
- „Kalendarz leśny informacyjny na rok 1939”.
- „Sylwan” nr 9/1968.