Józef Gralak

(????-????)

dyrektor Powiatowej Kasy Chorych i komendant obwodowy "Strzelca" w okresie II RP


   Józef Gralak urodził się w Kaliszu jako syn Michała. W okresie młodzieńczym był aktywnym działaczem Narodowego Związku Robotniczego. Za tę działalność został aresztowany przez władze carskie. W latach 1909-1911 przebywał w kaliskim więzieniu, a następnie w VIII 1911 r. wraz z grupą 6 innych działaczy NZR został zesłany na Syberię.
   Na Syberii przebywał w sumie 11 lat, najpierw w okolicach Krasnojarska, później w latach 1918-1920 uczestniczył w walkach kontrrewolucyjnych "polskiej" V-tej Dywizji Syberyjskiej. Kolejne 2 lata spędził w niewoli, tak że do kraju powrócił dopiero 21 XII 1921 r.

   Osiedlił się w Grajewie, gdzie pełnił funkcję Dyrektora Powiatowej Kasy Chorych, aż do chwili jej rozwiązania z końcem XII 1931 r. Będąc w Grajewie angażował się w działalność na rzecz lokalnej społeczności. Był m.in. komendantem obwodowym "Strzelca" (od 25 III 1929 r.), wchodził również w skład komisji finansowej Powiatowego Komitetu Pomocy Ofiarom Powodzi w 1931 r.
   Jak na razie dalsze jego losy nie są nam znane. Na pewno żył jeszcze w 1934 r., gdy opublikował swoje wspomnienia z pobytu na Syberii w wydanym w Białymstoku "Kalendarzu Jubileuszowym - pamiątka XV-lecia odzyskania niepodległości".