Adam Walery Jagodziński

(1854-????)

Prezes i Naczelnik OSP, Sędzia Pokoju, Wójt Gminy Bogusze, właściciel majątku Kurejwa


   Ur. się w Grajewie 15 XII 1854 r. jako syn Makarego (ekonoma) i Pauliny ze Żmijewskich. Był właścicielem majątku Kurejwa. Na służbie w korpusie urzędniczym był od 1901 r. W 1912 r. był wójtem gminy Bogusze z siedzibą w Grajewie. W maju 1910 współzałożyciel Grajewskiego Towarzystwa Kasy Oszczędnościowo-Pożyczkowej. Pełnił również funkcję Sędziego Pokoju. Był jednym z inicjatorów i założycieli Grajewskiej OSP w 1900 r.

   W grajewskiej OSP pełnił m.in. funkcję Naczelnika w latach 1902-1904 i Prezesa w okresie 1911-1914. Druh Adam Jagodziński, jako Naczelnik Straży oddany był całą duszą Drużynie Strażackiej. Lubiany przez Członków Czynnych Straży Pożarnej okazywał jednocześnie organizacji wielką pomoc materialną oraz poparcie moralne, broniąc jej często przed napaściami ze strony ówczesnej żandarmerii rosyjskiej i władz politycznych. W roku 1903 dzięki między innymi jego staraniom na placu miejskim przy ulicy Boguszewskiej wybudowano remizę strażacką. Również pierwszy sztandar grajewskiej OSP sporządzony został z jego własnych funduszy i uroczyście wręczony dnia 10 maja 1910 roku. Dnia 24 maja grudnia 1910 już jako prezes Straży Adam Jagodziński otrzymał w darze od wdzięcznych strażaków srebrną papierośnicę ze złotym monogramem i napisem, oraz srebrną oprawę do zapałek. Zaś w dniu 3 czerwca 1911 roku w uznaniu jego zasług położonych dla dobra Straży, ogólne zebranie Grajewskiej Straży Pożarnej zaszczyciło go tytułem Członka Honorowego Straży Grajewskiej, wręczając mu przepięknie wykonany w Warszawie Dyplom Członkowski. W późniejszym okresie mimo, ze nie pełnił już w SOP tak zaszczytnych funkcji nadal był jej aktywnym członkiem: brał udział w zjeździe powiatowym OSP w 1923 r., spotkaniu z Prezydentem RP Wojciechowskim w 1923 r., obchodach 25-lecia OSP w 1925 r.