Walenty Jędryszek

(1899-????)

żołnierz 9 PSK AK


   Syn Karola i Marii. Urodził się 31.01.1899 r. w Praszce nad Prosną koło Wielunia. Walczył w wojnie polsko-bolszewickiej w 1920 r. Potem służył w Korpusie Ochrony Pogranicza. Dosłużył się stopnia sierżanta rezerwy. W latach 20. przeprowadził się do Grajewa. Pracował tam jako rzeźnik. Ożenił się z Anną Mołs z Konopek, która zmarła 4 lata po ślubie. Z małżeństwa tego Walenty Jędryszek miał syna Ireneusza, późniejszego proboszcza w Zalesiu Dolnym. Następny ślub wziął z siostrą zmarłej żony. Z tego małżeństwa miał troje dzieci: Annę, Leszka i Roberta.

   W 1941 r. spalił się jego dom. Razem z całą rodziną wyjechał wtedy do Konopek. Jednak po 24 czerwca 1941 r. miejscowość tę otoczyli Niemcy. Spalili wieś i zabili 22 Polaków. Walentego Jędryszka, razem z rodziną, wyprowadzono na pole ze zbożem. Stali z rękami podniesionymi do góry, ale nikt z jego rodziny nie zginął. W następnych miesiącach posłał syna na naukę na tajnych kompletach.
   W konspiracji działał od 1941r. Ps. „Narcyz”. Podczas okupacji hitlerowskiej zamieszkał w Grajewie. Był oficerem (referentem-szefem zaopatrzenia od 15 maja 1942 r.) żywnościowym w kwatermistrzostwie sztabu obwodu grajewskiego AK. Zbierał żywność nawet przy pomocy ówczesnego niemieckiego burmistrza Grajewa. W marcu 1943 roku został awansowany do stopnia starszego sierżanta rezerwy, a w maju 1944 roku – chorążego czasu wojny. Podczas akcji „Burza” latem 1944 r. dowoził z Grajewa żywność do bazy 9 PSK AK znajdującej się na Brzezinach Ciszewskich. Żywność pochodziła od rolników mieszkających w pobliżu miejsca stacjonowania partyzantów. Zaopatrywał partyzantów w różne przedmioty (opatrunki, lekarstwa i inne środki pierwszej pomocy). Był zastępcą Antoniego Walkowiaka w bazie materiałowej 9 PSK AK, która miała być utworzona w Grajewie na podstawie decyzji komendanta „Groma”. Udostępniał również swoje mieszkanie dla spotkań konspiracyjnych. Został odznaczony Srebrnym (w styczniu 1943) i Brązowym Krzyżem Zasługi z Mieczami (w maju 1943).
   Dnia 28 stycznia 1945 r. został wybrany jako zastępca radnego do Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Grajewie. Otrzymał wówczas 63 głosy. Po zakończeniu okupacji hitlerowskiej pomagał partyzantom z podziemia antykomunistycznego. Potem działał w Miejsko-Gminnym Kole ZBOWiD w Grajewie. Po wojnie mieszkał w Grajewie.