Kacper Karpowicz

(1802-1879)

lekarz


   Urodzony 20.11.1802 roku w Szczuczynie w województwie augustowskim, syn Donata i Rozalii Pożarskiej, brat Kazimierza. Ukończył szkoły w Szczuczynie. Jako ochotnik, 10.09.1820 roku, wstąpił do 1 ppl., 10.11.1820 roku mianowany na starszego felczera. Otrzymał urlop na kształcenie z połową żołdu.
   Od 27.09.1824 student Wydziału Lekarskiego UW. W 1828 roku uzyskał licencjat z medycyny i chirurgii i od 14.04.1828 roku został zatrudniony jako lekarz 4 pułku. W powstaniu sztabslekarz 2 kom. pozycyjnej artylerii. 5.10 1831 roku przeszedł z Rybińskim do Prus, gdzie został internowany. 23.01.1832 roku przybył do Warszawy, stawił się przed Komisją Rządową Wojny i ponowił przysięgę wierności carowi. Po powstaniu prowadził praktykę w Chełmie.
   Zmarł 17.01.1879 r. w Warszawie.