Ilja Nechema Kurejwowski

(1904-1942)

lekarz grajewski w latach 1934-1942


Ur. 13 VII 1904 w Grajewie. Tu też kończy szkołę powszechną i gimnazjum państwowe. W 1926 r. wstąpił na studia med. we Francji. Po czterech latach przeniósł się na wydział lekarski USB w Wilnie, gdzie 28 XII 1933 r. uzyskał dyplom. Praktykę stażowa odbywał w Szpitalu Żydowskim w Białymstoku. Prawo praktyki nr 1960 uzyskał 10 IX 1933 w Urzędzie Wojewódzkim Białostockim. 13 XI 1934 osiadł w Grajewie na ul. Berka Joselewicza 7 (ob.Traugutta), gdzie prowadził prywatną praktykę w zakresie chorób wewnętrznych. Zginał zamordowany przez Niemców w 1942 r.

(m.in. J.B.Gliński, Słownik biograficzny lekarzy i farmaceutów ofiar drugiej wojny światowej, t. III, Warszawa 2003)