Józef Lendo

(1836-1921)

proboszcz grajewskiej parafii w latach 1891-1912

   Ur. 20 XI 1836 r. w Nowogrodzie, diec. augustowska, s. Jana i Marianny z d. Tońska. Ukończył 4 klasy szkoły powiatowej w Łomży. Następnie w seminarium duchownym w Tykocinie (28 IX 1855 – 6 VII 1859). Wyświęcony przez biskupa żmudzkiego Macieja Wołonczewskiego 30 VIII 1859 r. w Worniach. Jego pierwszą parafią byłą Szczerba. Na przłeomie 1869/1870 przez kilka miesięcy pełnił obowiązki proboszcza w Niedźwiadnej. Stąd przeszedł na probostwo w Piekutach. W 1881 r. w związku z jego przychylnością dla prawosławnych podjęto decyzję o jego usunięciu z parafii Piekuty. W latach 1891–1912 był proboszczem w Grajewie.

   Jeden z założycieli grajewskiej OSP w 1900 r. i jej prezes w 1905 r., współzałożyciel Grajewskiej Kasy Oszczędnościowej w 1911 r. W Grajewie działało również “Towarzystwo Czytelni i Bibliotek im. księdza Lendo” założone w 1909 r.
   Następnie w latach 1912-1921 kanonik katedralny i proboszcz arafii Michała Archanioła w Łomży. Zmarł we IX 1921 r.

Wykorzystane materiały:
+ P. Kubicki, Bojownicy kapłani za sprawę kościoła i ojczyzny w latach 1861–1915, cz. I, t. III, Sandomierz 1933, s. 260;
+ Niedźwiadna, Niedźwiadna 2010, s. 19;
+ W. Guzewicz, wspomnienia ks. Wincentego Bogackiego, „Zeszyty Naukowe Ostrołęckiego Towarzystwa Naukowego”, Nr 24, 2010, s. 351;
+ J. Łupiński, Seminarium duchowne w Tykocinie w latach 1769–1863, Łódź 2011, s. 316.
+ materiały własne