Grzegorz Mikucki

(1835-1925)

Uczestnik powstania styczniowego


   Urodzony w 1835 roku we wsi Obrytki. Uczestnik powstania styczniowego. Służył w żandarmerii powstańczej pod rozkazami Roszkowskiego. Aresztowany w kwietniu 1864 roku. Więziony w Suwałkach. Skazany na zesłanie do Kaługi, gdzie przebywał 7 lat. W 1919 roku zweryfikowany jako ppr. weteran pod numerem ewidencyjnym 1470/1920. Mieszkał w Grajewie. Zmarł w maju 1925 roku. 17 maja pochowany z honorami wojskowymi na miejscowym cmentarzu.

Źródła:
- Jerzy Maliszewski, Sybiracy, zesłani i internowani za udział w powstaniu styczniowym. Warszawa 1932.
- Zofia Strzyżewska, Zesłańcy Powstania Styczniowego z Królestwa Polskiego. Warszawa 2001
- „Dziennik Personalny” nr 11/1920
- „Rocznik Wojskowy” 1923,1924
- Informacje od Tomasza Dudzińskiego z Grajewa.