Onufry Tadeusz Mleczko

(1795-1853)

przedsiębiorca budowlany, właściciel Ciszewa


   Onufry Tadeusz Mleczko, przedsiębiorca budowlany, właściciel m.in. Ciszewa. Syn Piotra i Barbary z Wielądków. Jako przedsiębiorca wykonywał m.in. w latach 1824-1830 roboty budowlane przy budowie Kanału Augustowskiego oraz odcinka Łomża – Augustów bitego traktu petersburskiego. Budował również inne trakty.
   W powstaniu listopadowym był administratorem prochowni i arsenału w Warszawie. Należał do założycieli Towarzystwa Drogi Żelaznej Warszawsko – Wiedeńskiej i w latach 1840-41 nadzorował wykonanie robót ziemnych i mostowych na odcinku Warszawa – Piotrków Trybunalski. Jeszcze przed 1840 rokiem uwłaszczył w swoich dobrach chłopów.
   W 1842 roku oskarżony został o ukrywanie i udzielenie pomocy finansowej spiskowcy i emisariuszowi Karskiemie /Kierskiemu?/. Oddany pod nadzór policyjny.
   W 1849 roku wybudował cukrownię w Sannikach w powiecie gostynińskim. Był właścicielem majątku Gawłowo w ziemi sochaczewskiej, a od 1834 Ciszewa w augustowskiem. Jako ciekawostkę można podać, że jako zapalony myśliwy urządzał tu w okolicznych lasach polowania na wilki.
   Onufry Mleczko zmarł w 1853 roku i pochowany został w kościele w Żychlinie.