Jan Nagolski

(1895-1918)

członek Polskiej Organizacji Wojskowej


   Urodzony w grudniu 1895 roku w Bargłowie, ukończył dwa oddziały szkoły powszechnej. Od 1916 roku w Polskiej Organizacji Wojskowej - członek oddziałów lotnych, aresztowany z bronią w ręku w pierwszych dniach sierpnia 1918 roku wraz ze Stanisławem Strzałką i Józefem Orbikiem w Tajnie, rozstrzelany po okrutnym śledztwie 8 października 1918 roku w Grajewie. Pośmiertnie 13 kwietnia 1931 roku odznaczony Krzyżem Niepodległości z Mieczami.
   W śledztwie nad aresztowanymi „żandarmi znęcali się (...) w niemiłosierny sposób”, żądając wydania członków POW. „Przez 5 tygodni w Grajewie bili i katowali”, Stanisława Strzałkę, Jana Nagolskiego i Józefa Orbika, a następnie 8 października rozstrzelali ich w Grajewie. Dzięki bohaterskiej postawie w śledztwie Strzałki i Nagolskiego, którzy wzięli cały ciężar odpowiedzialności na siebie i nikogo nie wydali, uniknięto masowych aresztowań.