Zenon Neronowicz

(1890-1923)

nadleśniczy Nadleśnictwa Rajgród w latach 1920-1923


   Urodził się w 1890 roku w Młynowcach / Młynówcach / w powiecie Zborów w Małopolsce. jako syn Kaliksta i Wiktorii z Dziurzów. Po ukończeniu szkoły średniej pacował przez pewien czas jako praktykant w Lasach Dunajowskich pod Lwowem. Po odbyciu praktyki leśnej wstępuje do Szkoły Gospodarstwa Lasowego we Lwowie. Wybuch Wojny Światowej przerywa mu rozpoczęte studia. Młody Neronowicz zaciąga się do Legionów, chlubnie przechodząc koleje Żelaznej Brygady, aż do czasu jej rozwiązania.
   W 1918 roku kończy studia i jako młody leśnik rozpoczyna pracę w charakterze zarządcy w Lasach Oleszyckich. Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości składa swoją kandydaturę do dyspozycji Departamentu Leśnictwa i w 1919 roku powołany zostaje na stanowisko nadleśniczego w leśnictwie Knyszyn i „ na tym odpowiedzialnem stanowisku wkłada swoją wiedzę i energię przy organizowaniu administracji państwowej w porzuconej przez okupantów gospodarce (...) zwracając przede wszystkim uwagę na wyrobienie gajowych, właściwych potrzebom gospodarki intensywnej, których kształcił drogą pogadanek i ćwiczeń praktycznych.
   Po wojnie polsko – bolszewickiej Neronowicz obejmuje Nadleśnictwo Rajgród, gdzie przygotowuje m.in. plan zalesień na setkach hektarów halizn, będących skutkiem wojny. Bierze również aktywny udział w podnoszeniu kwalifikacji straży leśnej oraz w tworzeniu związków zawodowych pracowników leśnictwa.
   Zenon Neronowicz umiera 28.06.1923 roku w Pikłach. Pozostawił wdowę, Zofię z Moroziewiczów i syna Zenona Romualda uczestnika Powstania Warszawskiego ps. "Zenon" (10.10.1920-10.07.2006).

Źródła:
- "Las Polski " 7-8/1923.
- Akt zgonu Zenona Neronowicza w :Archiwum Parafialne w Rajgrodzie.
- Informacje o Jerzym Neronowiczu, powstańcu warszawskim: http://www.1944.pl/historia/powstancze-biogramy/Jerzy_Neronowicz