Eugeniusz Niecikowski

(1907-1982)

proboszcz parafii Białaszewo i Rajgród


   Ur. 14.06.1907 r. w Rydzewie Szlacheckim, par. Słucz, syn Stanisława i Bronisławy z Gardockich. Jego rodzice gospodarowali na 70 ha i mieli 4 synów oraz 2 córki. Ukończył 3 oddziały szkoły powszechnej. Następnie przez rok czasu przygotowywał się do egzaminów. W 1918 r. zdał egzamin do I klasy gimnazjum w Łomży. Miejscowy proboszcz przez następny rok uczył go prywatnie, mimo że rodzice chcieli był uczył się w gimnazjum.
   W czerwcu 1919 r. Eugeniusz Niecikowski zdał egzamin do 2. klasy gimnazjum w Łomży. Mieszkał w tym mieście 5 lat na stancji. Następnie uczęszczał do liceum przy seminarium w Kielcach. W 1926 r. przeniósł się do seminarium w Łomży. Święcenie kapłańskie z rąk bpa Stanisława Łukomskiego otrzymał 8 marca 1931 r. Był kolejno wikariuszem: w Zuzeli, Małym Płocku, Teolinie, a od 1 maja 1933 r. – Rajgrodzie. W listopadzie 1934 r. dzięki jego staraniom powstała w tej miejscowości orkiestra dęta. Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Męskiej w 1935 r. prosiło pisemnie bpa łomżyńskiego o pozostawienie ks. Niecikowskiego w Rajgrodzie, ponieważ miał wkład w rozwój tej organizacji oraz pozytywny wpływ na postępowanie chłopców. Dnia 1 września 1936 r. został wikariuszem w Rutkach, 1 września 1938 r. – w Stawiskach, w 1939 r. – w Radziłowie, 1 kwietnia 1945 r. – w Wiźnie, 26 lipca 1945 r. – proboszczem parafii w Monkinach, w 1949 r. sprawował opiekę duszpasterską kościoła w Szczepkach (k. Szczebry), 30 kwietnia 1951 r. – parafii Jeleniewo, 16 kwietnia 1958 r. – w parafii Białaszewo, a 12 listopada 1964 r. – w parafii Rajgród, gdzie 1 listopada 1981 r. otrzymał wikariusza adiutora. Pozostał nominalnym proboszczem i wicedziekanem. W miejscowościach tych zajmował się wznoszeniem nowych świątyń oraz remontem budynków i obiektów przykościelnych. Zmarł 30 listopada 1982 r. Został pochowany w Rajgrodzie.