Paweł Nikonowicz

(1836-????)

uczestnik powstania styczniowego


   Urodzony w 1836 roku w Radziłowie. Powstaniec styczniowy, zesłaniec. W powstaniu służył pod rozkazami Józefa Ramotowskiego "Wawra". Walczył m.in. pod Białaszewem, na Kozim Rynku i Sieburczynem. Ranny w nogę. Zesłany do tomskiej guberni gdzie przebywał 11 lat. Po powrocie mieszkał w Radziłowie. W 1923 roku zweryfikowany jako ppor. weteran pod numerem ewidencyjnym 1150/1923. Żył jeszcze w 1927 roku.

Źródła:
- Jerzy Maliszewski, Sybiracy, zesłani i internowani za udział w powstaniu styczniowym. Warszawa 1932.
- Zofia Strzyżewska, Zesłańcy Powstania Styczniowego z Królestwa Polskiego. Warszawa 2001.
- „Rocznik Wojskowy” 1923, 1924, 1927.

Komentarze   

+1 #1 Zbyszek 2016-02-21 20:22
Z relacji Marty Zawadzkiej z domu Karpińska z Radziłowa wynika, że Paweł Nikonowicz zmarł w roku 1928
Cytować