Władysław Mateusz Nowicki

(1843-1927)

uczestnik powstania styczniowego, wójt Gminy Pruska


   Urodził się w 1843 roku w Nowogrodzie jako syn Ignacego. Po ukończeniu szkoły elementarnej zapisał się do gimnazjum realnego w Łomży. Wziął udział w powstaniu styczniowym. Służył w oddziale Micewicza, pod którego rozkazami walczył w potyczkach pod Białogrądami i Wincentą, gdzie został ranny. Po rekonwalescencji ukrywał się u swego wuja księdza Macieja Jankowskiego w Niedźwiadnej. Aresztowany i więziony przez 5 miesięcy w Szczuczynie i Augustowie. Po zwolnieniu pozostawał pod nadzorem policyjnym. Po zniesieniu dozoru pracował jako brygadzista na kolei m.in. w warsztatach w Starosielcach.
   W 1866 roku zawarł związek małżeński z Ludwika z Pieniążków, córką podleśnego. Z tego związku urodził się Feliks, Norbert, Stefan, Jakub oraz Antonina i Zofia. Po osiedleniu się na stałe w Woznejwsi piastował przez kilka lat urząd wójta gminy Pruska. W 1923 roku otrzymał prawa weterana powstania styczniowego.
   Zmarł 24.11.1927 roku i pochowany został na cmentarzu w Rajgrodzie.