Józef Pawłowski

(????-????)

właściciel folwarku Grajewo i dóbr Elżbiecin


   Majątek Grajewo był jego własnością od 19 I 1911 r. na mocy decyzji Zwierzchności Hipotecznej, natomiast dobra Elżbiecin przejął na mocy nieruchomości hipotecznej z 12 III 1921 r. W 1913 r. był członkiem - korespondentem Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego.
   Wspierał lokalne społeczeństwo w wielu przedsięwzięciach: m.in. w 1921 r. ofiarował plac pod budowę Domu Parafialnego, zaś w 1922 r. dał 2 morgi pod szkołę we Fleszach, natomiast w 1925 r. ofiarował 4 morgi ziemi na potrzeby szkolne Grajewa.
   Był założycielem huty szkła „Janina” na terenie folwarku. Powstała ona w miejscu zniszczonych wypadkami wojennymi gorzelni i młyna, z inicjatywy ówczesnego właściciela majątku Grajewo dr Józefa Pawłowskiego, który to w grudniu 1921 r. zaciągnął na jej budowę w Zakładzie Kredytowym dla Odbudowy w Warszawie pożyczkę w wysokości 10 mln marek. Akt z 9 XII 1921 r. Część wykwalifikowanej kadry do niej została specjalnie sprowadzona z innych miast na terenie Polski. Produkowała szyby białe, balony do chemikaliów, galanterię i butelki likierowe ozdobne dla przemysłu spirytusowego.
   W latach 30-stych miał samochód ciężarowy.