Julian Pieńczykowski

(1912-1940)

absolwent grajewskiego Gimnazjum


   Urodził się 22.05.1912 r. w Grajewie jako syn Józefa i Emilii (zd. Stasiełuk). W 1933 roku ukończył Gimnazjum im. M.Kopernika w Grajewie.
   W 1934 r. ukończył dywizyjny kurs pchor. rez. piech. przy 81 pp. Odbył również ćwiczenia rezerwy w 41 pp (1935, 1936) oraz w 42 pp (1939). Mianowany ppor. rez. ze starszeństwem 1.01.1937 r. Był urzędnikiem skarbowym.
   Jako więzień Starobielska został zamordowany w IV 1940 r. w Charkowie.