Abraham Mordechaj Piórko

(1853-1933)

grajewski wydawca i drukarz


   Urodził się w 1853 r. w Łomży. Po małżeństwie z Zipporą przeprowadził się do Grajewa, gdzie mieszkał i pracował przez resztę swojego życia. Był znany jako „człowiek pisma”, lingwista, pisarz, wydawca gazet i interpretator Biblii. Większość swoich wysiłków poświęcił na nauczanie języka hebrajskiego i publikację książek i powieści w tym języku. W pierwszej dekadzie XX w. założył w Grajewie Dom Wydawniczy i drukarnię, w których drukował część swoich pism i innych publikacji dla lokalnych instytucji i organizacji z Grajewa i okolic. Drukarnia ta zlokalizowana była na ul. Kilińskiego 4 (ob.Traugutta).

   A.M.Piórko był w latach 1899-1900 w Europie pionierem wydawania pierwszych tygodników dla dzieci w języku hebrajskim.
   Czytając jego pisma poznajemy unikalną osobowość, dobrze wykształconego człowieka kultury polskiej i europejskiej, a w szczególności żydowskiej. Był założycielem w Grajewie nowoczesnej szkoły językowej, przedmiotów ścisłych i judaizmu. Uczniowie tej szkoły pochodzili z Grajewa, ale także z pobliskich miejscowości. A.M. Piórka wraz z rodziną otaczał ich opieką, zapewniając im zakwaterowanie i wyżywienie. Był znany jako filantrop i jedna z czołowych postaci grajewskiej elity intelektualnej. Dzięki jego staraniom Grajewo stało się renomowanym centrum nauczania języka hebrajskiego.
   Po śmierci A.M.Piórko w roku 1933, jego syn Izaak ożenił się w 1934 r. z urodzoną w Grajewie Jente Jakobińską i wyemigrował do Palestyny. Wraz z rodziną, synami i wnukami żył w Izraelu.
   Niektóre pisma A.M.Piórko zachowały się w Bibliotece Narodowej w Jerozolimie.
W większości zagranicznych źródeł jego imię i nazwisko zapisywane jest w formule nagielskojęzyczne, jako Piurko Avraham Mordekhai.

Powyższe informacje zostały uzupełnione przez wnuczki i wnuków A.M.Piórko z Izraela, za co serdecznie dziękujemy.