Jprzekop jozefózef Przekop

(1895-????)

ksiądz grajewskiej parafii w latach 1921-1922

   Urodził się z Józefa i Anny z Woronków 9 lutego 1895 we wsi Lipowo, gm. Koniecbór pow. suwalskiego, w parafii Raczki. Pierwsze nauki pobierał w Lipowem, potem w Żubrynku i w Raczkach. Do Gimnazjum uczęszczał w Suwałkach. Po ukończeniu 4 klas wstąpił w 1912 r. do seminarium duchownego w Sejnach, gdzie przebywał 3 lata. Z powodu zawieruchy wojennej w po wakacjach w 1915 r. przeniósł się do seminarium we Włocławku, gdzie znowu przebywał 3 lata. Tam otrzymał 3 XII 1916 r. tonsurę i mniejsze święcenia, i tam ukończył seminarium. Subdiakonat i diakonat otrzymał na początku 1918 r., a święcenia kapłańskie z rąk Antoniego Karasia bp. sejneńskiego 17 lutego tegoż roku.

   Pierwszą jego pracą był wikariat w Białaszewie (X – XI 1918 r.). Następnie był wikarym w Rajgrodzie (XII 1918 – 7 IX 1919), Augustowie (7 IX 1919 – 1 XI 1919). Następnie od 1 XI 1919 r. do VIII 1921 r. był administratorem w Wiżajnach, potem znów wikarym w Grajewie (do 9 VIII 1922 r.) i Teolinie (do 20 XI 1923) oraz administratorem par. Bargłów (do 2 V 1924 r.). Pierwsze probostwo otrzymał w r. 1924 w nowo zorganizowanej parafii w Mikaszówce (k. Augustowa), gdzie pracował do 5 X 1925 r. Następnie był proboszczem w parafiach: Rutca-Tartak (do 1 X 1934), Niedźwiadna (do 15 I 1936) oraz Boguty-Pianki.
   Aresztowany w Becejłach 7 IV 1940 r., był przetrzymywany w Suwałkach, Działdowie, Sachsenhausen i w końcu Dachau. Po zakończeniu wojny wrócił na swoje probostwo, skąd w I 1953 r. został przeniesiony do Sokół. W I 1969 r. przeszedł na emeryturę. Od IV 1960 r. był kanonikiem kapituły sejneńskiej, od 1961 r. dziekanem dekanatu sokólskiego, a od 1970 r. prałatem.
   Dalsze losy nieznane.

Komentarze   

0 #4 Krzysztof Bielawny 2021-05-01 10:30
Bardzo dziękuje.
Cytować
0 #3 Dorota Przekop 2021-04-30 20:18
W Sokołach
Cytować
0 #2 Krzysztof Bielawny 2021-04-30 15:19
Pani Doroto, gdzie jest pochowany ks. Józef?
Cytować
+2 #1 Dorota Przekop 2019-12-17 19:27
Zmarł w Suwałkach 31.12.1982
Cytować