Józef Raczyński

(1871-1925)

lekarz powiatowy w Grajewie w okresie II RP


   Ur. w 1871 r. w Chodorkowie gub. Kijowskiej. Gimnazjum ukończył w Żytomierzu. W 1896 r. uzyskał dyplom lekarski na Uniwersytecie w Kijowie. Przez szereg lat pracował w Turkiestanie. W latach 1905-06 był lekarzem rejonowym w miejscowości Michałowskoje w Dagestanie. Przed I w.św. był lekarzem miejskim w Starym Margelanie, w pow. kobielskim, w Ferganie. Po przyjeździe do polski był lekarzem pow. szczuczyńskiego. Mieszkał w Grajewie przy ul. Janowskiej 12 (ob. Nowickiego), gdzie zmarł w 1925 r.


Źródła:
P.Szarejko, Słownik lekarzy polskich XIX w., t. IV
„Urzędowy Spis Lekarzy…”, Warszawa 1924/25
„Dziennik Urzędowy Województwa Białostockiego” Nr 1/1925