Jan Wacław Sawicki

(1855-1897)

lekarz kolejowy w Grajewie a latach 1895-1897


   Studia medyczne rozpoczęła na UW, zaś ukończył w 1880 r. w Akademii Medyczno-Chirurgicznej w Petersburgu. Przez pewien czas mieszkał w Krakowie i pracował w Zakładzie Fizjologii UJ. Od ok. 1888 r. osiadł na stałe w Grajewie, gdzie co najmniej od 1895r. pełnił obowiązki lekarza kolejowego. Interesował się fizjologią układu nerwowego. Urządził własną pracownię w domu, dobrze wyposażoną w niezbędną aparaturę, w której prowadził badania naukowe. Zmarł 26 XI 1897 w Lublinie.
   Sporo publikował: 1888 – „O związku przyczynowym zjawisk zachodzących w nerwach”; 1889 – „Wpływ czynników fizycznych i chemicznych na elektryczne własności nerwów i innych tkanek oraz znaczenie jego dla teorii tych własności”; 1897 – „Falowania nerwowe jako równoważnik zjawisk psychicznych. Zarys energetyki układu nerwowego”;

(m.in. P.Szarejko, Słownik lekarzy polskich XIX w., t.IV)