Szmul Samuel Szereszewski

(1867-1940)

lekarz kolejowy w Grajewie w latach 1893-1904


   Ur. w Brześciu Litewskim 14 II 1867 r. jako syn Mojżesza i Ewy. W 1890 ukończył UW. Specjalizował się w chorobach wewn. Początkowo osiadł w Łomży, a następnie od 1893 r. w Grajewie, gdzie objął stanowisko lekarza kolejowego. W 1904 przeniósł się do Warszawy i do 1914 r. prowadził wolną praktykę jako pediatra i internista. W czasie I w.św. przebywał w Moskwie. Do Warszawy powrócił w 1921 r. nadal aż do 1938 r. prowadził prywatną praktykę. Zmarł w Warszawie 19 VIII 1940. Żoną była Ewa zd. Grynberg ur. 2 XII 1868. Miał córki: Izabelę (29 IX 1894), Helenę (17 XI 1901)

Źródła:
P.Szarejko, Słownik lekarzy polskich XIX w., t.V;
J.B.Gliński, Słownik biograficzny lekarzy i farmaceutów ofiar drugiej wojny światowej, t. III, Warszawa 2003