Józef Wądołowski

(1905-1983)

wikariusz parafii Grajewo i Rajgród, proboszcz parafii w Szczuczynie


   Ur. 15.01.1905 r. we wsi Bronaki-Olki k. Jedwabnego, jako syn Walentego i Aleksandry z d. Niebrzydowskiej. Pomagał w gospodarstwie rodziców. W latach 1920-1925 uczęszczał do Gimnazjum Męskiego im. Ks. Piotra Skargi w Łomży. Wstąpił do Seminarium duchownego w Łomży, gdzie w 15 III 1930 r. uzyskał święcenia kapłańskie.
   Od 1 IV do 15 IX 1931 r. był wikariuszem w Rajgrodzie. We IX 1931 r. rozpoczął studia na Uniwersytecie Warszawskim, gdzie w VI 1933 r. uzyskał stopień magistra. W 1935 r. uzyskał stopień doktora pracą „Eugenika w świetle etyki katolickiej” i rozpoczął wykłady w Seminarium duchownym w Sejnach. Następnie pełnił posługę kapłańską kolejno w Sejnach (1 IX 1935 - 1 II 1937), w Grajewie (1 II - 1 VII 1937) i znowu w Sejnach (1 VII 1937 – 1 IX 1939). Potem powrócił w rodzinne strony. Po aresztowaniu ks. Stanisława Cudnika przez Sowietów, został proboszczem parafii Burzyn.
   Dnia 1 IX 1945 r. został wykładowcą teologii moralnej Wyższego Seminarium Duchownego w Łomży, a 26 X 1945 r. – Moderatorem Sodalicji Pań w Łomży (do 2 X 1947). Pełnił też funkcję cenzora ksiąg (od 31 XII 1945), zastępcy dyrektora Diecezjalnego Związku Dobroczynności Caritas w Łomży, później sekretarzem Caritasu, wicedyrektorem seminarium (od 11 XI 1947) oraz referentem ds. emerytalnych księży diecezji łomżyńskiej.
   W 1950 r. przechodzi do pracy parafialnej. Jest m.in. proboszczem w Grabowie (od XI 1950), Romanach (od XI 1951), Szczuczynie (od XII 1956), Augustowie (od VIII 1960). W VIII 1971 r. przechodzi na emeryturę mimo to pełni obowiązki proboszcza parafii Jasienica.
   Umiera 4 I 1983 r. Pochowany w Jasienicy.

Biogram opracowano w oparciu o publikację: "Księga Jubileuszowa Wyższego Seminarium Duchownego w Łomży (1919-2000)".