Mikołaj Wieczorkowski

(1811-1843)

lekarz w Szczuczynie


Urodził się około 1811 roku. Studiował medycynę na UJ. Dyplom uzyskał 14.05.1846. W latach 1838-41 był adiunktem katedry anatomii i fizjologii UJ. Niskie wynagrodzenie i drożyzna panująca w Krakowie zmusiły go do szukania pracy w Królestwie. W 1842 roku uzyskał pozwolenie na praktykę i posadę lekarza rządowego miasta Szczuczyna, a na początku 1843 roku lekarza tamtejszego szpitala. Zmarł jako ofiara zawodu w marcu 1846 roku. Pochowany 26.03 na miejscowym cmentarzu. Zebrano dobrowolną składkę na postawienie nagrobka.