Grzegorz Winer

(1897-1942)

lekarz grajewski w latach 1924-1942, radny miejski w okresie II RP

   Ur. 9 XI 1897 w Lidzie, narodowości żydowskiej, wyznania mojżeszowego. Dyplom lekarski uzyskał w 1921 roku we Frankfurcie n/Menem, nostryfikował go w Warszawie w 1923 r. Przez półtora roku był lekarzem kontraktowym 77 pp. Od V 1923 mieszkał w Lidzie, a od XII 1923 w Grajewie, gdzie osiadł na stałe. Praktykę prowadził najpierw na pl. Kilińskiego 4 (ob. pl. Niepodległości), potem na ul. Boguszewskiej 17 (ob. Ełcka). Został zamordowany w obozie koncentracyjnym w Oświęcimiu.

Źródła:
J.B.Gliński, Słownik biograficzny lekarzy i farmaceutów ofiar drugiej wojny światowej, t. II, Warszawa 1999

Nowe fakty poniżej:

Dzięki informacjom uzyskanym w styczniu 2017 r. od Pana Zbigniewa Jantysa możemy uzupełnić informacje o dr Winerze o następujące dane:

- Grzegorz Winer miał żonę Annę i syna nie znam dokładnego imienia ale w opowiadaniach mama go nazywała Busiek;
- Dentystka Olga Winer-Szpiro była siostrą doktora. Wraz z mężem i synem spotkał ją taki sam los, jak dr Winera.
- W początkach IX 1939 r. trafił z rodziną do Łodzi, skąd powrócił jednak do Grajewa. W okresie okupacji radzieckiej pracował w grajewskim szpitalu.
- Po rozpoczęciu wojny niemiecko-radzieckiej 22 VI 1941 r. próbował przedostać się do Białegostoku, ale został zatrzymany przez Niemców i zawrócony do Grajewa. Przez pewien czas umozliwono mu dalsze wykonywanie zawodu, jednka po pwostaniu getta trafił do niego wraz z cała rodziną.
- W czasie gdy zostało utworzone getto w Grajewie i wraz coraz to większymi obostrzeniami pradziadek zaproponował Panu Grzegorzowi że istnieje możliwość przemycenia syna doktora i zaopiekowania się nim wykorzystując z pomocą księdza metrykę swojego zmarłego syna. Z opowiadań dziadka i mamy wiem, że Doktor się wahał choć był skłonny.  Natomiast sprzeciwiła się temu jego żona.
- W XI 1942 r. w związku z likwidacją getta wszyscy Żydzi zostali skierowani do obozu przejściowego w Boguszach, skąd 6 I 1943 r. dr Winer wraz z rodziną (żona, dziecko i matka) zostali wywiezieni do obozu w Oświęcimiu.

Dziękujemy bardzo za przekazane informacje.

Dzięki uprzejmości i za zgodą Pana Zbigniewa Janysta zamieszczamy poniżej korespondencję, którą kierował jego pradziadek Stanisław Śliwiński do rodziny dr Winera za granicą i w której to opisuje jego losy w okresie II wojny światowej.

 • A1
 • A2
 • A3
 • A4
 • A5
 • B1
 • B2
 • C1
 • C1b
 • C2
 • D1
 • D2
 • E

Simple Image Gallery Extended

Komentarze   

0 #2 Zvi Amely 2018-01-19 17:32
Hello, My name is Zvika. The subject is Dr. Grzegorz Winer. I am building a family tree. Just 3 days ago (!) I have found Dr. Ursula Lloyd in London. She is the daughter of Maria Rosenberg (you have published her letter here). Mania-Maria is the sister of Anna Winer.Since my Polish is unfortunately very poor I have no Idea about this correspondence. I understand that Abram Winer in Mexico is a relative of Dr. Winer. I am still waiting to Dr. Lloyd respond, and I will be glad (if she wishes, to make contact between you). She was a baby when her parents arrived to London and were rescued from the Nazis. They had to overcome the "Blitz", but survived, not as the Winer's. Please keep this comment privat till Dr. Lloyd agree. Thank so much for your respond. Zvika
Cytować
0 #1 Zbigniew 2017-01-31 22:49
Mam pośrednie dokumenty, że dr Winer wraz z rodziną został wywieziony do obozu koncentracyjnego. Może Pana to zainteresuje. Dr Winer był lekarzem mojego pradziadka a zarówno jego jeśli tak można nazwać bardzo dobrym znajomym.
Mój przodek nazywał się Stanisław Śliwiński i był rzeźnikiem i miał masarnie w Grajewie przed I wojną i w okresie międzywojennym. Bliższe informacje i materiały mogę podać po kontakcie.
Cytować