Piotr Wnorowski

(1815-1885)

proboszcz grajewskiej parafii w latach 1848-1866

   Urodził się 13 maja 1815 r. we wsi Jankowie Skarbowie k/Nowogrodu w rodzinie szlacheckiej Jana i Salomei z Chojnowskich, dziedziców dóbr Czernie i Jankowo Skarbowo. Początkowo nauki pobierał w domu rodzinnym, a następnie kontynuował je w szkółce parafialnej w Nowogrodzie. W 1825 r. przeniósł się do Łomży, gdzie po rocznym przygotowaniu wstąpił do klasy I tamtejszego Liceum. Wybuch powstania listopadowego przerwał jego naukę, a on sam powrócił do rodzinnej wsi. Po upadku powstania kontynuował naukę w łomżyńskim Liceum. We IX 1834 r. wstąpił do Seminarium Duchownego w Tykocinie. Pierwsze święcenia otrzymał już w V 1835 r., kolejne w V i VII 1838 r.

   Po otrzymaniu ostatnich święceń został skierowany na wikariusza do parafii Szumowo. W IV 1842 r. został przeniesiony na administratora parafii Kuczyn, w której następnie po powrocie właściwego proboszcza pozostał jako wikariusz. W V 1848 r. został zaproponowany przez dziedzica dóbr Grajewo Aleksandra Wilczewskiego na stanowisko proboszcza w Grajewie. Po nominacji biskupiej i zatwierdzeniu jej przez Komisję Rządową kanonicznie objął grajewskie probostwo w X 1848 r. Od III 1859 r. otrzymał kanonię honorową Diecezji Kujawsko-Kaliskiej, zaś od V tego samego roku mianowany został także na Dziekana Dekanatu Wąsoskiego. Funkcję dziekana i proboszcza w Grajewie pełnił do 1866 r.
   Był także adminiatratorem parafii Krasnopol, gdzie zmarł 26 listopada 1885 r.

Życiorys opracowany na podstawie własnoręcznie napisanego życiorysu ks. P.Wnorowskiego udostępnionego przez Pana S. Niedziółko, za co serdecznie dziękujemy oraz komentarza Krzysztofa zamieszczonego ponizej, za który również dziękujemy.

Komentarze   

0 #1 Krzysztof 2019-05-14 18:39
Ks.Piotr Wnorowski zmarł 26.11.1885.Informacja z "Przeglądu Katolickiego", z 4.02.1886r.Nr.5
Informacja-"Ks. Piotr W norowski, kan. h. k a liski,
adm. par. Krasnopol, dek. sejn. U r 13 maja 1815 r.,
um arł 2 6 listopada z. r."
Cytować