Karol Wyrzykowski

(1839-1899)

proboszcz parafii Grajewo (1877-1891) i Rajgród (1891-1899)


   Urodził się w 1839 roku w Wiśniewie pod Zambrowem. Po zakończeniu edukacji gimnazjalnej w Łomży, wstąpił do seminarium w Tykocinie, po ukończeniu którego wyjechał do b. Akademii Duchownej Studia ukończył ze stopniem kandydata świętej teologii. Jako wikariusz pracował w Nowogrodzie, Łomży, Zambrowie, Rutkach i od około 1877 roku w Grajewie, gdzie otrzymał probostwo. Niedługo po objęciu tego stanowiska, stary drewniany kościół uległ zniszczeniu w wyniku pożaru. Dzięki staraniom proboszcza Wyrzykowskiego udało się wystawić nową, murowaną świątynię. W 1891 r. przeniesiony został do Rajgrodu.
   Zmarł 23.06.1899 roku. Pochowany 3 dni później na miejscowym cmentarzu. Jak napisano w nekrologu: Wszędzie gdzie przebywał pozostawił po sobie pamięć wzorowego kapłana i obywatela tej ziemi. Umarł ubogim, gdyż służył kościołowi i społeczeństwu, a nie mamonie.