Marcin Józef Zalewski

(1834-????)

uczestnik powstania styczniowego


   Zalewski Marcin /Marcjan?/ Józef, urodzony w 1834 roku we wsi Szepietowo – Żuki. Uczestnik powstania styczniowego, zesłaniec. Służył w oddziale Józefa Ramotowskiego „Wawra” oraz w żandarmerii powstańczej pod dowództwem Górskiego. W czasie rekonesansu – wzięty w okolicy Zabłudowa do niewoli. Odstawiony do Czyżewa, gdzie był przesłuchiwany m.in. przez gen. Tollo. Skazany i zesłany do karnych batalionach orenburskich z pozbawieniem praw. Służył w Tricku i Kałudze. Zwolniony na podstawie amnestii. Zweryfikowany w 1919 roku jako ppor. weteran pod numerem ewidencyjnym 2596/1920. W latach 20-tych mieszkał w Rajgrodzie. Żył jeszcze w 1927 roku.

Źródła:
- Jerzy Maliszewski, Sybiracy, zesłani i internowani za udział w powstaniu styczniowym. Warszawa 1932.
- Zofia Strzyżewska, Zesłańcy Powstania Styczniowego z Królestwa Polskiego. Warszawa 2001
- „Dziennik Personalny” nr 11/1920
- „Rocznik Wojskowy” 1923,1924, 1927.