Stanisław Zawadzki

(1802-1885)

Ordynator szpitala św. Stanisława w Szczuczynie


   Urodził się 19.11.1802 roku w miejscowości Sienno w obwodzie opatowskim. W 1823 roku wstąpił na Wydział Medyczny Uniwersytetu Warszawskiego. Przed 1830 rokiem został lekarzem wojskowym. W 1831 roku uzyskał stopień kandydata medycyny i chirurgii. Po skończeniu studiów został zastępcą lekarz batalionowego w 3 pułku piechoty liniowej. Wziął udział w powstaniu listopadowym. Ranny w bitwie pod Ożarowem. W marcu 1831 roku został skierowany na lekarza asystującego do szpitala wojskowego w koszarach Gwardii Koronnej w Warszawie, a w czerwcu do szpitala w Płocku. W 1831 roku wyszedł z kraju do Prus. W 1834 roku uzyskał doktorat na Uniwersytecie w Królewcu. Po powrocie do Królestwa pracował w szpitalach wojskowych w Łowiczu i Skierniewicach, a potem jako lekarz wolno praktykujący w Warszawie. W 1848 roku przeniósł się do Augustowa, a później do Szczuczyna, gdzie pełnił funkcję ordynatora w miejscowym szpitalu św. Stanisława. W sierpniu 1863 roku został uwolniony od obowiązków i rozpoczął prywatną praktykę. Zmarł w 1885 roku Szczuczynie.


Wykorzystane materiały:
- Rafał Gerber, Studenci Uniwersytetu Warszawskiego 1808-1831. Słownik biograficzny. Warszawa 1977.
- "Tygodnik Lekarski" nr 45/1863.