Janina Ginel

(1920-2007)


Wspomina Zuzanna G. Ginel

   Janina z Pyrskich Ginel urodziła się w pamiętnym roku 1920 w Utwianach - województwie nowogródzkim na Wileńszczyźnie. Była najstarszą z trojga rodzeństwa; bardzo kochała swoją rodzinę, ale najbardziej była związana ze swą Mamą Marią. Wcześnie oddana do szkół bardzo tęskniła za rodzinnymi stronami.
   W czasie wojny była łączniczką AK na Kresach. Z późniejszym mężem Witoldem połączyła ją wielka romantyczna miłość. Ślub odbył się w 1948 r. w miesiąc po stracie matki. Repatriowani na ziemie województwa poznańskiego od 1952 r. zamieszkali w Grajewie, gdzie śp. Witold był znanym i cenionym lekarzem i społecznikiem.
   Janina, cicha bohaterka dnia codziennego powiła i wychowała jak najlepiej umiała czworo dzieci, których czas kształcenia przypadł na okres wdowieństwa. Los sprawił, że będąc Babcią pełniła rolę mamy w stosunku do trzech wnuków Marcina, Piotra i Pawła wpajając im zasady uczciwego życia i wiary. Odeszła do wieczności 14 lutego 2007 r.

   „Jest taka miłość, która nigdy nie umiera…”