Bronisław Kruszyński

(1914-2000)

żołnierz 9 psk, uczestnik kampanii wrześniwoej 1939 r.


   Ur. 14 listopada 1914 r. we wsi Żebry jako syn Adama i Marianny zd. Białowąs. W rodzinnej wsi ukończył Szkołę Powszechną. W latach 1935-1937 odbywał zasadniczą służbę wojskową w szeregach 9 pułku strzelców konnych w Grajewie i jego Szwadronie Zapasowym w Białymstoku.
   W 1939 r. został zmobilizowany do macierzystego oddziału. Po powrocie w rodzinne strony w XI 1939 r. ożenił się z Jadwigą Wasilewską i zamieszkał w Szczuczynie, w którym przebywał przez cały okres wojny.

   Po zakończeniu II w.św. w 1945 r. został aresztowany na 3 miesiące przez PUBP w Grajewie. Następnie prowadził gospodarstwo rolne i pracował jako cieśla.
   Zmarł 19 marca 2000 r. Pochowany na cmentarzu w Szczuczynie.

Odznaczony:
- Medalem „Za udział w Wojnie Obronnej 1939 r.”,
- Odznaką Weterana Walk o Niepodległość.