Paweł Kupiec

(1904-2000)

żołnierz 9 psk, uczestnik kampanii wrześniowej 1939 r.


   Ur. 1 stycznia 1904 r. w Długołęce jako syn Jana i Ludwiki zd. Orłowska. Ukończył szkołę Powszechną i Rolniczą w Supraślu. W 1924 r. został powołany do odbycia zasadniczej służby wojskowej w pułku artylerii w Grodnie.
   Został skierowany na szkołę weterynaryjną Bydgoszczy, po której ukończeniu został przeniesiony do 9 pułku strzelców konnych w Osowcu. W pułku służył do wybuchu wojny we IX 1939 r., a następnie przeszedł wraz z nim cały szlak bojowy, aż do ostatniej bitwy pod Kockiem. Udało mu się uniknąć niewoli i pod koniec października wrócił w rodzinne strony, gdzie rozpoczął pracę na gospodarstwie.

   W IV 1941 r. został aresztowany przez NKWD. Z więzienie został uwolniony w wyniku wybuchu wojny niemiecko – radzieckiej w VI 1941 r.
   Po zakończeniu II w.św. został wcielony w szeregi Straży Granicznej. W 1957 r. został przeniesiony do rezerwy i został kierownikiem palcówki weterynaryjnej w Puńsku. Następnie od 1963 aż do przejścia na emeryturę w 1970 r. pracował w Wydziale Leśnictwa i Rolnictwa Powiatowej Rady Narodowej w Mońkach. Zmarł w kwietniu 2000 r.
   Był członkiem Związku Bojowników o Wolność i Demokrację, Światowego Związku Żołnierzy AK i Klubu Byłych Żołnierzy 9 PSK i 9 PSK AK.

Odznaczony:
- Krzyżem Walecznych,
- Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski
- Złotym Krzyżem Zasługi,
- Medalem za udział w Wojnie Obronnej 1939 r.